حق تالیف
اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان
دسته بندی معدن
بازدید ها 715
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.604 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 250
قیمت: 3,000 تومان
اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

فروشنده فایل

کد کاربری 2036
کاربر

اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

 مقدمه :

منابع معدنی نقش زیر بنایی در فرایند توسعه اقتصاد كشور دارند و در این میان طلا به عنوان یك منبع ثروت با كاربرد ویژه در صنعت و پشتوانه سیستم پولی پاره‌ای از كشورهای جهان، از اهمیت خاصی برخوردار است. تفاوت طلا با سایر عناصر در رابطه تاریخی آن با پول نهفته است. بر این اساس در چند سال اخیر منابع هنگفتی در زمینه اكتشاف طلا سرمایه گذاری شده است.
اطلاعات درمورد ذخایر طلا در كشورمان بسیار پراكنده بوده و به لحاظ نداشتن یك سیستم بانك اطلاعاتی قوی، گردآوری، نگهداری و پردازش این اطلاعات به خوبی صورت نگرفته است. هدف از انجام این پروژه جمع آوری اطلاعات مربوط به طلا (اكتشاف، استخراج، … )، ساماندهی این اطلاعات در قالب یك بانك اطلاعاتی و در نهایت ارایه اطلاعات به شكل پروژه و CD خواهد بود. .در مرحله بعد اطلاعات مورد نیاز و مراكز اطلاعاتی شناسایی شد و با توجه به الویت‌بندی صورت گرفته و حجم عظیم اطلاعات در سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی كشوراطلاعات موجود در این ارگان گردآوری گردید، در ادامه جمع‌آوری اطلاعات موجود در وزارت صنایع و معادن و دانشگاههای سطح تهران صورت پذیرفت. طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده به چهار دسته معدن، كانسار، نشانه های معدنی و آنومالی( كه شرح مربوط به هر كدام در ذیل آورده شده ) انجام شد كه حاصل آن معرفی ۲ معدن (طلای موته و مس و طلای سرچشمه )، ۳۶ كانسار، ۷۹ نشانه معدنی، و ۲۸۸ آنومالی معدنی تا كنون می‌باشد.

۱-معدن: تمركز اقتصادی مواد معدنی كه یا در گذشته استخراج شده‌است و یا اكنون در حال استخراج برای عرضه و فروش می‌باشد.
۲-كانسار: تمركز اقتصادی مواد معدنی كه لزوما یك تمركز اقتصادی است اما هنوز استخراج نگردیده است.
۳-نشانه معدنی: ویژگی زمین‌شناسی یا … كه به حضور یك نهشته معدنی در یك ناحیه اشاره دارد.
۴-آنومالی معدنی: نواحی بی‌هنجار كه مطالعات زمین‌شناسی، اكتشافی و… انجام‌گرفته در آنها از ” نشانه معدنی” كمتر بوده اما در آینده با تكمیل مطالعات می‌تواند به‌عنوان یك نشانه معدنی معرفی گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول، منشأ، خصوصیات و اهمیت اقتصادی طلا

۱-۱- اهمیت اقتصادی طلا

۱-۱-۱- ملاحظات استراتژیک

۲-۱-۱- کیمیاگری جدید

۳-۱-۱- طلای آزمایشگاهی

۲-۱- تاریخچه

۳-۱- كانی شناسی طلا

۱-۳-۱- كانی های اصلی طلا

۲-۳-۱- كانی های فرعی طلا

۳-۳-۱- اکسیدهای طلا

۴-۱- خواص فیزیكی

۱-۴-۱- خواص فیزیكی طلا

۵-۱-خواص شیمیایی

۱-۵-۱- خواص شیمیایی طلا

۶-۱- ذخایر طلا و همراهان آن

۶-۱-۱-آنتیمونیت

۲-۶-۱- لیمونیت (کانه آهن قهوه ای)

۳-۶-۱- کانی هرزه سنگ طلا

۷-۱- منشا طلا

۱-۷-۱- چگونگی پیدایش پلاسر طلا

۲-۷-۱- كانسارهای ماسیو سولفید

۳-۷-۱- كانسارهای مس پورفیری طلا دار

۴-۷-۱- چگونگی تشكیل كانسارهای طلای اپی ترمال

۵-۷-۱-انواع كانسارهای طلای اپی ترمال

۸-۱- كانسارهای طلا

۱-۸-۱- كانسارهای طلای پركامبرین

۲-۸-۱- عیار و میزان ذخیره كانسارهای طلای پركامبرین

۳-۸-۱- كانسارهای طلای فانروزوئیك

۴-۸-۱- عیار و میزان ذخیره كانسارهای طلای فانروزوئیك

۹-۱- ژئو شیمی طلا

فصل دوم، فعالیتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور

۱-۲- حوزه فلززایی طلا – پلی متال ترود – چاه شیرین

۲-۲- حوزه فلززایی طلای مزوترمال مهاباد – مریوان ۳۵

۳-۲- حوزه فلززایی طلا – آرسنیك – جیوه – آنتیموان قروه – تكاب ۳۵

۴-۲- حوزه فلززایی مس، طلا، سرب و روی انارك – خور ۳۶

۵-۲- حوزه فلززایی كاشمر – تربت حیدریه ۳۶

۶-۲- حوزه فلز زایی كرمان – زریگان

۷-۲- حوزه فلززایی طلا، ‌تنگستن، پلی متال بینالود

۸-۲- حوزه فلززایی كرومیت، مس توده ای و منگنزبیرجند – خاش

۹-۲- حوزه فلززایی مس و طلای ده سلم – خوسف

۱۰-۲- حوزه فلززایی طلا، آنتیموان، پلی متال خاش – زاهدان

۱۱-۲- كارهای اكتشافی قبلی انجام شده در منطقه موته

۱-۱۱-۲-  تعداد كانسارو مقدار ذخایر شناسایی شده

۲-۱۱-۲-  قسمت های مختلف كارخانه استحصال طلا

۱۲-۲- كانسار ارغش

۱-۱۲-۲- زمین شناسی

۲-۱۲-۲- مطالعات قبلی انجام شده

۳-۱۲-۲- مطالعات صورت گرفته

۴-۱۲-۲- واحدهای زمین شناسی کانسار شماره ۳

۵-۱۲-۲- کانسار شماره ۳ به شش زون تقسیم بندی شده است

۶-۱۲-۲-  كانسار ۴ ارغش

۷-۱۲-۲- كلیه كارهای انجام شده

۱۳-۲- کانسار طرقبه

۱۴-۲- كانسار طلای كرویان(سقز)

۱-۱۴-۲-  موقعیت جغرافیایی

۲-۱۴-۲- زمین شناسی

۳-۱۴-۲- فعالیتهای اكتشافی انجام شده

۱۵-۲- منطقه زرمهر

۱-۱۵-۲-زمین شناسی

۲-۱۵-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۱۶-۲- منطقه داشکسن

۱-۱۶-۲- موقعیت جغرافیایی

۲-۱۶-۲-زمین شناسی

۳-۱۶-۲- عملیات اكتشافی انجام شده

۴-۱۶-۲- پی‌گیری نمونه‌برداری سنگی

۱۷-۲- طلای آستانه

۱-۱۷-۲-  موقعیت جغرافیایی

۲-۱۷-۲- زمین شناسی

۳-۱۷-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۱۸-۲- منطقه کلاته تیمور

۱-۱۸-۲- موقعیت جغرافیایی

۲-۱۸-۲-زمین شناسی

۳-۱۸-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۴-۱۸-۲-  مطالعات پیش بینی شده برای آینده

۱۹-۲- کانسار طلای گلوگاه

۱-۱۹-۲-  موقعیت جغرافیایی

۲-۱۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۳-۱۹-۲- آثار فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۴-۱۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۵-۱۹-۲- فعالیت‌های صورت گرفته بعدی ۷۸ ۲۰-۲- کانسار قزل اوزن

۱-۲۰-۲- موقعیت جغرافیایی

۲-۲۰-۲-  فعالیتهای اكتشافی انجام شده

۳-۲۰-۲- زمین شناسی

۴-۲۰-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۵-۲۰-۲- نتایج بدست آمده از مطالعات دفتری و صحرایی

۶-۲۰-۲- اكتشافات تكمیلی

۲۱-۲- كانسار طلای شرف آباد

۱-۲۱-۲- موقعیت جغرافیایی

۲-۲۱-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۲۲-۲-  کانسار طلای یوسف لو- صفی خانلو- نقدوز

۱-۲۲-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۲-۲۲-۲- موقعیت جغرافیایی

۳-۲۲-۲- زمین شناسی

۴-۲۲-۲- مطالعات اکتشافی انجام شده

۵-۲۲-۲- شرح فعالیت‌های اكتشافی صورت گرفته

۲۳-۲-  کانسار زرین اردکان

۱-۲۳-۲-  موقعیت جغرافیایی

۲۴-۲- کانسار نبی جان

۱-۲۴-۲-  موقعیت جغرافیایی

۲-۲۴-۲- زمین شناسی

۳-۲۴-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۲۵-۲- منطقه سیاه کلان

۱-۲۵-۲- موقعیت جغرافیایی

۲-۲۵-۲- زمین شناسی

۲۶-۲- کانسار سرچشمه

۱-۲۶-۲- موقعیت جغرافیایی

۲۷-۲- طلا در كانسار مس قلعه زری

۱-۲۷-۲-  موقعیت جغرافیایی

۲-۲۷-۲- زمین شناسی

۲۸-۲- كانسار طلای خاروانا

۱-۲۸-۲- موقعیت جغرافیایی

۲۹-۲- كانسار قلعه جوق

۱-۲۹-۲- موقعیت جغرافیایی

۲-۲۹-۲- زمین شناسی

۳-۲۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده

۳۰-۲- کانسار ضیاءکوه (سیاهکل)

۱-۳۰-۲- موقعیت جغرافیایی

۲-۳۰-۲- زمین شناسی

فصل سوم، تولیدات طلا در برخی معادن دنیا و نقش آن در اقتصاد جهان

۱-۳- طلا در جهان

۱-۱-۳- ماه جولای

۲-۱-۳- ماه آپریل

۳-۱-۳- ماه آگوست

۴-۱-۳- ماه فوریه

۵-۱-۳- ماه ژانویه

۶-۱-۳- ماه ژوئن

۷-۱-۳- ماه مارس

۸-۱-۳- ماه می

۹-۱-۳- ماه سپتامبر

۱۰-۱-۳- ماه اكتبر

فصل چهارم، مصارف طلا در دنیا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن

۱-۴- موارد مصرف طلا

۱-۱-۴- مصارف درمانی طلا

۲-۴- روش‌های اکتشافی طلا

۳-۴- روش‌های مختلف نمونه برداری

۱-۳-۴- نمونه برداری از بیرون‌زدگی های طبیعی

۲-۳-۴- برداشت نمونه از راه های افقی زیرزمینی

۳-۳-۴- نمونه برداری از طریق چاهک

۴-۳-۴-  چاه‌های عمودی

۵-۳-۴- نمونه برداری سیستماتیک

۴-۴- تهیه‌ نمونه‌ متوسط معدن

۱-۴-۴- تعیین زون اکسیده

۵-۴- تعیین ذخیره معدن

۱-۵-۴- ذخیره قطعی

۲-۵-۴- ذخیره احتمالی

۳-۵-۴- ذخیره ممکن

۶-۴- تعیین ذخیره دقیق هر معدن مورد اکتشاف

۱-۶-۴- حفر تونل‌های اکتشافی

۲-۶-۴- حفرگمانه های اکتشافی مغزه گیری

۳-۶-۴- حفر ترانشه های اکتشافی

۷-۴- دستگاهی مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتی

۱-۷-۴- دستگاه یابنده طلا

۲-۷-۴- جعبه شن شویی

۸-۴- استخراج معادن طلا

۱-۸-۴- روش استخراج روباز

۲-۸-۴- روش استخراج زیرزمینی

۹-۴- چگونگی عمل طلاشویی

۱-۹-۴-  طلا شویی

۲-۹-۴- لاروب

۱۰-۴- روش‌های كانه‌آرایی كانسنگ‌های طلا

۱-۱۰-۴- روش آمالگاسیون یا ملقمه سازی

۲-۱۰-۴-اصول روش ملقمه‌سازی

۳-۱۰-۴- روش‌های ثقلی

۱۱-۴- جیگ

۱-۱۱-۴-اصول حركت دانه ها در جیگ

۱۲-۴- مارپیچ همفری

۱۳-۴- میز لرزان

۱۴-۴- مخروط ریچارد

۱۵-۴- میز راندلیز

۱۶-۴- جداكننده ثقلی نلسون

۱۷-۴- اصول لیچینگ

۱۸-۴- كوپلاسیون یا غالگذاری

۱۹-۴- واحد نیمه صنعتی ( پایلوت)

۱-۱۹-۴- ظرفیت پایلوت

۲۰-۴- عوامل موثردرحلالیت طلا

۱-۲۰-۴-اثر غلظت سیانور

۲-۲۰-۴- اثرPH محیط

۳-۲۰-۴-اثر حرارت محیط

۴-۲۰-۴- اثر اکسیژن

۵-۲۰-۴- اثر نور وسطح

۶-۲۰-۴-اثراندازه ی ذرات

۷-۲۰-۴-اثر مواد شیمیایی استفاده شده در فلوتاسیون

۲۱-۴- عوامل مصرف کننده سیانور

۱-۲۱-۴-کانی ها و ترکیبات مس

۲-۲۱-۴- سولفورهای آهن

۲۲-۴- مشکلات سیانوراسیون سنگ های معدنی پیچیده

۱-۲۲-۴- کانسنگ های آنتیموان

۲-۲۲-۴- کانسنگ آرسنوپیریت

۳-۲۲-۴- کانی های تلور

۲۳-۴- روش های بازیابی طلا

۱-۲۳-۴-روش پودر روی

۲-۲۳-۴- روش استفاده از کربن فعال

۳-۲۳-۴- جداکردن کمپلکس سیانور-طلا از کربن

۴-۲۳-۴- جدا کردن طلا از محلول باردار

۵-۲۳-۴- کربن فعال

۶-۲۳-۴- روش ساخت کربن فعال شده

۲۴-۴- روش های فرآوری کانسنگ های مقاوم طلا

۱-۲۴-۴- تشویه

۲-۲۴-۴- اکسیداسیون تحت فشار

۳-۲۴-۴-اکسیداسیون بیولوژیکی

۴-۲۴-۴- خردایش زیاد

۲۵-۴- روش اندازه گیری طلا

۱-۲۵-۴- روش اندازه گیری طلا به صورت جامد

۲-۲۵-۴- روش اندازه گیری سیانور آزاد

۲۶-۴- مسایل ایمنی و زیست محیطی

۱-۲۶-۴-  راهنمای شناسایی سیانید

۲-۲۶-۴- آزاد سازى مواد سمى

۳-۲۶-۴- زهكشی اسیدی معادن

۴-۲۶-۴- آبهای مسموم

۵-۲۶-۴- ناتوانی سدهای پس ماند

۶-۲۶-۴- آلودگی آب‌ها توسط جیوه

۷-۲۶-۴- اثرات معادن طلا بر روی هوا

۲۷-۴- گزارش‌های اثرهای زیست محیطی

۱-۲۷-۴-ایالات متحده

۲-۲۷-۴- كانادا

۳-۲۷-۴-انگلستان

۲۸-۴- احیاء و آبادسازی

فصل پنجم، موقعیت طلای ایران در مقایسه با جهان و بررسی ذخایر و تجارت جهانی طلا

۱-۵- عیار طلا

۱-۱-۵- روش سنتی

۲-۱-۵- روش تعیین با دستگاه اسپکتروفتومتر

۳-۱-۵- روش کوپلاسیون

۲-۵- آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا

۳-۵- تست تکنولوژی سنگ معدنی طلا دار

۴-۵- نقش طلا در سیستم پولی

۵-۵- بازارهای طلا

۶-۵- تجارت جهانی طلا

۷-۵- مقدمه ای در مورد تولید طلا

۸-۵- ارزیابی عوامل اقتصادی یك ذخیره طلا

۹-۵- ذخایر ارز و طلای ایران

۱۰-۵- ذخائر جهانی طلا

۱۱-۵- كشورهای اصلی تولید كننده طلا

۱-۱۱-۵- آفریقای جنوبی

۲-۱۱-۵- آمریكا

۳-۱۱-۵-استرالیا

۴-۱۱-۵- كانادا

۵-۱۱-۵- روسیه

۶-۱۱-۵- ازبكستان

۷-۱۱-۵- اندونزی

۱۲-۵- قیمت طلا

۱۳-۵- تغییرات قیمت طلا

۱۴-۵- بازار مبادلات بین المللی طلا

۱۵-۵- امکان سنجی تولید طلا در ایران

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

جهت دریافت فایل کامل اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی سیستم آتشباری نانل
بررسی سیستم آتشباری نانل

روش های اندازه‌گیری تغییرشکل پذیری روی توده‌سنگ‌ها
روش های اندازه‌گیری تغییرشکل پذیری روی توده‌سنگ‌ها

امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار
امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار

بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)
بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

فرآوری كانسنگ های اورانیوم دار
فرآوری كانسنگ های اورانیوم دار

سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM
سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM

سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار
سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی
بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

شاتکریت
شاتکریت

فرآیند فرسایش و مرمت های حفاظتی سنگ
فرآیند فرسایش و مرمت های حفاظتی سنگ

فرایند ماشینکاری سایشی
فرایند ماشینکاری سایشی

مس چهارگنبد
مس چهارگنبد

ماشین آلات تراش
ماشین آلات تراش

معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی
معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به داخل تونلهای معدنی

بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام
بررسی پتانسیل معدنی استان ایلام

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا