تعرفه خدمات

تعرفه خدمات مارکت فایل

تعرفه خدمات مارکت فایل به چه میزان است ؟

تمام خدماتی که در مارکت فایل ارائه میشوند رایگان هستند و با یک ثبت نام ساده می توانید از تمام امکانات رایگان استفاده کنید . تنها زمانیکه فروشگاه شما فروش داشته باشد و شما به درآمد برسید از هر فروش مقداری کارمزد کسر می کند.

کارمزد مارکت فایل به چه صورت است ؟

مارکت فایل برای هر فروش موفق فقط 30% کارمزد دریافت می کند یعنی اگر فرضا شما 1000 تومان فروش داشته باشید 700 تومان را شما دریافت می کنید و 300 تومان را مارکت فایل به عنوان کارمزد کسر می کند

 

زمان تسویه حساب و واریز به حساب فروشنده چه مدتی است ؟

زمان تسویه حساب فروشنده حداکثر 4روز پس از درخواست می باشد علت این تاخیر شکایت احتمالی خریداران از فروشنده در خصوص فایل ها می باشد که درصورتیکه ظرف 4 روز شکایتی وجود نداشته باشد مبلغ به حساب فروشنده واریز خواهد شد.


پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا