حق تالیف
از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد، جامدات پودری، از لوله استفاده می شده است لوله ها عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شود و انواع گوناگون دارند لوله هایی از جنس مواد طبیعی فقط در دوران محدود و كوتاهی از زمان به كار می افتد و امروزه شلنگ و لوله در انوع مختلف و متنوع از تركیبات مصنوعی خصوصاً لاستیك و پلاستیك ساخته می شوند
دسته بندی برق و الکترونیک
بازدید ها 243
فرمت فایل doc
حجم فایل 572 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76
قیمت: 4,900 تومان
کارآفرینی دربررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

کارآفرینی دربررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اوّل.................................................................................................................... 3

 كلّیات و سوابق.......................................................................................................... 4
1-1- معرفی اجمالی پروژه....................................................................................... 5
2-1- معرفی محصول............................................................................................... 6
3-1- سوابق تولید..................................................................................................... 8
4-1- كاربرد محصول............................................................................................... 9
5-1- مصرف كنندگان............................................................................................... 9
6-1- بررسی نیاز جامعه........................................................................................... 10
فصل دوم................................................................................................................... 12

 طراحی تولید.............................................................................................................. 13
1-2- فرآیند تولید...................................................................................................... 14
2-2- نمودار فرآیند تولید.......................................................................................... 24
3-2- مواد اولیه و منابع تهیه آن............................................................................... 25
4-2- ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و منابع تأمین.................................................. 28
5-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح......................................................................... 30
8-2- جایابی و محل اجرای طرح............................................................................... 34
فصل سوم.................................................................................................................. 36

 نیروی انسانی............................................................................................................ 37
1-3- نیروی انسانی مورد نیاز طرح......................................................................... 38
2-3- شرح وظایف پرسنل......................................................................................... 39

3-3- حقوق و دستمزد(شرح و وظایف).................................................................... 42
4-3- سازماندهی نیروی انسانی............................................................................... 43

فصل چهارم............................................................................................................... 45

زمین و ساختمان های مورد نیاز............................................................................... 46
1-4- زمین مورد نیاز طرح....................................................................................... 47
2-4- ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی........................................................... 47
3-4- ساختمان واحد تولید........................................................................................ 48
4-4- هزینه های ساختمان سازی............................................................................. 49
5-4- هزینه های محوطه سازی................................................................................ 50
6-4- پلان طرح.......................................................................................................... 50

 

 
   

 

 

فصل پنجم.................................................................................................................. 51

 انرژی و تأسیسات ................................................................................................... 52
1-5- تاسیسات حرارتی............................................................................................. 53
2-5- تاسیسات برودت(سرمایش)............................................................................. 53
3-5- برق................................................................................................................... 54
4-5-آب..................................................................................................................... 57
5-5- سوخت............................................................................................................. 59
فصل ششم................................................................................................................. 62

 محاسبات مالی طرح.................................................................................................. 63
1-6- برآورد سرمایه ثابت طرح................................................................................ 64
2-6- برآورد سرمایه در گردش............................................................................... 66
3-6- نحوه سرمایه گذاری ....................................................................................... 67
4-6- هزینه تولید سالیانه طرح.................................................................................. 67
1-4-6- محاسبه هزینه حقوق و دستمزد.................................................................. 68
2-4-6-محاسبه هزینه انرژی.................................................................................... 68

3-4-6- هزینه استهلاك............................................................................................ 69
5-6- هزینه های ثابت و متغییر تولید........................................................................ 70
6-6- محاسبه نفطه سربسر تولید ............................................................................ 71
7-6- محاسبه ی قیمت تمام شده ی محصول........................................................... 72
8-6- محاسبه ی قیمت فروش محصول.................................................................... 72
9-6-ارزش افزوده ناخالص طرح ............................................................................. 72
10-6-ارزش افزوده خالص طرح.............................................................................. 73
11-6- محاسبه ی دوره برگشت سرمایه.................................................................. 73
12-6- توجیه اقتصادی طرح..................................................................................... 73
منابع و مآخذ.............................................................................................................. 75

 فهرست جداول , نقشه ها , نمودارها

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول شماره (1-1) استاندارد تولید..........................................................................
نمودار شماره ( 1-1) نمودار فرآیند تولید.................................................................

نمودار (1-2) نمودار فرآیند تولید..............................................................................
جدول (1-2) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد  ..........................    

جدول (2-2) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید...........................................
جدول (3-2) برآورد زمان بندی اجرای پروژه.........................................................
جدول (5-2) برآورد ظرفیت تولید.............................................................................
شكل (2-2) نقشة پلان  سالن تولید............................................................................
جدول (6-2) جایابی و محل اجرای طرح....................................................................
جدول (1-3) برآورد نیروی انسانی تولید..................................................................
جدول (3-3) هزینه خدمات نیروی انسانی.................................................................
نمودار (1-3) چارت سازمان دهی طرح.....................................................................
جدول (1-4) محاسبة مساحت مورد نیاز طرح..........................................................
جدول (2-4) محاسبه ی مساحت سطح زیر بنای ساختمان اداری............................

جدول (3-4) برآورد مساحت سالن تولید/ كارگاه و….............................................
جدول (4-4) برآورد مساحت انبار مواد اولیه...........................................................
جدول (5-4) برآورد مساحت انبار محصول.............................................................
جدول (6-4) محاسبة مساحت سلف سرویس و نماز خانه........................................
جدول (7-4) برآورد هزینه های محوطه سازی........................................................
جدول (8-4) برآورد هزینه های محوطه سازی........................................................
شكل نقشه پلان طرح..................................................................................................
جدول (1-5) برآورد برق مصرفی واحد....................................................................
جدول (2-5) برآورد آب روزانه واحد.......................................................................
جدول (3-5) سوخت مورد نیاز واحد........................................................................
جدول (4-5) تأسیسات حرارتی.................................................................................
جدول (5-5) تأسیسات برودتی..................................................................................
جدول (6-5) برآورد هزینه های ارتباطات.................................................................

جدول (7-5) برآورد هزینه های تهویه و اطفاء حریق...............................................
جدول (1-6) برآورد سرمایه گذاری كل ..................................................................
جدول (2-6) برآورد سرمایه ثابت.............................................................................
جدول  (3-6) برآورد هزینه های سرمایه ای............................................................
جدول (4-6) برآورد هزینه های قبل بهره برداری....................................................
جدول (5-6) برآورد سرمایه در گردش....................................................................
جدول (6-6) برآورد هزینه های سالیانة طرح...........................................................
جدول (7-6) برآورد هزینه های ثابت........................................................................
جدول (8-6) برآورد هزینه های متغیر......................................................................
جدول (9-6) شاخص های مالی و اقتصادی طرح......................................................

 

 

 

 

 

 
   

 

 

چکیده :

آگاهی از نوع كالا و خصوصیات كلی و كاربرد آن ما را به شناخت و جایگاه این صنعت راهنمایی می كنند. به منظور شناخت انواع مختلف شلنگها و كاربرد های آن لازم است ویژگیها و مشخصات فنی آن ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد كه در این راستا شناسایی استانداردهای طی و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تعیین جایگاه محصولات مذكور در این سایه انواع شلنگهای موجود (كالای رقیب) نیز می تواند در زمینه تحقق هر طرحی اهمیت داشته باشد كه لازم است در بررسیهای اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد.

انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند در راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیقتر و در نهایت احداث چنین واحدهای باشد كه به دلیل مستقل بودن طرح از زمان و مكان تنها ملاحظات كلی مربوط به آن ها مدنظر خواهد بود .

 

 

 

مقدمه:

از دوران گذشته برای انتقال مایعات، گازها و حتی در برخی موارد، جامدات پودری، از لوله استفاده می شده است. لوله ها عمدتاً برای انتقال مایعات مصرف می شود و انواع گوناگون دارند. لوله هایی از جنس مواد طبیعی فقط در دوران محدود و كوتاهی از زمان به كار می افتد و امروزه شلنگ و لوله در انوع مختلف و متنوع از تركیبات مصنوعی خصوصاً لاستیك و پلاستیك ساخته می شوند. می توان گفت اكنون لاستیك و پلاستیك جایگاه خود را در صنعت انتقال سیالات همچون دیگر صنایع یافته اند به طوریكه امروزه حدود 80% مصرف جهانی لوله های پلاستیكی را لوله های پی وی سی (نرم سخت) تشكیل می دهند.

 

 

 

 ا صل اول :

كلیات و سوابق

 

فصل اول : كلیات و سوابق
1ـ1 مصرفی اجمال پروژه
2ـ1 معرفی محصول
3ـ1 سوابق تولید
4ـ1 كاربرد محصول
5ـ1 مصرف كنندگان
6ـ1 بررسی نیازهای جامعه

 

1ـ1 معرفی اجمالی پروژه :

شلنگهای پی وی سی در اصطلاح به لوله های نرمی گفته می شود كه بخش اصلی مواد سازنده آن ها را پی وی سی تشكیل می دهد و از نظر علمی دسته ای از خانواده و سیع ترمو پلاستها می باشد. با پیشرفت صنعت و نیاز روز افزون به كار برد مواد پلیمری امروزه شلنگهای پی وی سی كاربرد گسترده ای در صنعت ، آبیاری، گازرسانی و حتی زندگی روزمره انسان پیدا كرده است شلنگهای پی وی سی علاوه بر داشتن خواص مكانیكی،‌ فیزیكی و شیمیایی بسیار خوب به دلیل قیمت پایین تر نسبت به سایر شلنگها توان رقابت مطلوبی برای در دست گرفتن بازار مربوط دارا می باشد فرآیند تولید شلنگ پی وی سی شامل اكستروژن پی وی سی نرم ، خنك كردن،‌ نخ پیچی،  اكسترون مجدد، خنك كردن و پیچیدن شلنگ می باشد. به دلیل اهمیت كیفیت محصول فرآیند تولید شلنگ تمام اتوماتیك می باشد.

اصول انتخاب ظرفیت برای واحدهای تولید شلنگ پی وی سی شرایط و ویژگیهای بازار و واحدهای مشابه داخلی، سهم قابل كسب بازار، ویژگیهای فنی و تكنولوژی یكی ،‌ محدوده متداول و مطمئن باثمثك به روشهای آماری و حداقل ظرفیت اقتصادی است.

 

 

2ـ1 معرفی محصول:

1ـ2ـ1 ویژگیهای مشخصات فنی شلنگ پی وی سی:

شلنگ اصولاً به لوله چند لایه ای گفته می شود كه حاوی یك لایه (در برخی موارد چند لایه) تقویت كننده می باشد و عموماً‌ از جنس پی وی سی نرم ساخته می شوند، پلی ونییل كلولید نرم تهی  شده از آمیزه ای است كه حاوی درصد زیادی روان كننده می باشد و محصول از این آمیزه انعطاف پذیری بالایی دارد.

مشخصه شلنگ قطر اسمی آن هاست كه ممكن است معادل با قطر حقیقی و یا توان با درصد كمی خطا باشد.

از دیگر مشخصاتی كه برای هر شلنگ تولید نشده باید ذكر شود و حداكثر فشاری كه تحمل می نماید.

 

2ـ2ـ1 تعریف شلنگ:

در صنعت تعریف پذیرفته شده عمومی از یك شلنگ پلاستیك این است كه شامل 3 بخش اصلی است:

الف) یك تیوپ

ب) ماده تقویت كننده یا نخ پیچیده شده

ج) یك پوششی برای محافظت خارجی

واژه شلنگ مجموعه تركیبی كه شكل دهی نشده است. محدود گسترده ای از پلیمر ها برای بخش داخلی شلنگ وجود دارند و پلیمرهای جدیدی نیز به این رده وارد می شود نوع پلیمری مصرفی بستگی به كاربرد و خصوصیات مورد نیاز دارد.

نوع تقویت كننده استفاده شده برای نخ تابع شرایط سرویس نهایی شكل ظاهری شلنگ می باشد و ممكن است در شكل نخ یا تار پود بافته شده بوسیله بافندگی،‌نخ پیچی، مارپیچی، یا پیچش پارچه بافته شده با برش مستقیم و یك طرفه بكار برده نشود . گاهی بیش از یك لایه تقویت كننده استفاده می شود ، و ماده ضعیف تری مانند پنبه یا كتان مورد مصرف قرار می گیرد.

 

3ـ2ـ1 استاندارد محصولات: 

در زمینه تولید هر كالائی بكارگیری استانداردهای ملی و بین المللی امری ضروری می باشد. پیروی از استاندارد سبب بهبود در كیفیت بالا و افزایش توانائی واحد تولیدی تا حد رقابت با كالاهای داخلی در نهایت كالاهای خارجی می گردد. در ارتباط با شلنگ نیز ضرورت رجوع به استاندارد محسوس است. فهرست استانداردها ی طی تمرین شده با شلنگ در جدول (1ـ1) آورده  شده است.

جهت دریافت فایل کارآفرینی دربررسی و تهیه طرح تولید شیلنگ پی وی سی لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 5 عدد انتخاب شده )
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)
بسته آموزشی کسب در امد از تعمیر لامپ کم مصرف (تخفیف 50%به مدت محدود)

کارآفرینی هدفون میكروفون دار
کارآفرینی هدفون میكروفون دار

کارآفرینی در شرکت نورافکن
کارآفرینی در شرکت نورافکن

کارآفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف
کارآفرینی تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف

کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق
کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا