حق تالیف
نگاه روانشناسی اجتماعی به جذابیت چیست ؟ تعیین کننده های درونی جذابیت عاطفه و جذابیت
دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی
بازدید ها 483
فرمت فایل pdf
حجم فایل 919 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
قیمت: 20,000 تومان
تکنیک های روانشناسی اجتماعی در ایجاد محبوبیت و جذابیت

فروشنده فایل

کد کاربری 3230
کاربر

چه چیزی باعث میشود ما کسی را ظاهرا یا باطنا جذاب بدانیم؟

ما از نظر درونی نیاز دلبستگی need affiliationنیاز به ارتباط با هم قطاران به صورتی دوستانه داریم • جاذبه متقابل attraction interpersonal به نگرشی اطالق میشود مثبت که فرد به دیگری دارد • دوست داشتن و نداشتنهای متقابل افراد تحت تاثیر حالت هیجانی state affection ما قرار دارد وقتی ما جایی هیجانهای مثبت تجربه میکنیم ، ارزیابی های مثبت انجام میدهیم و برعکس ) کسی که احساس بدی در ما بوجود می آورد ، مورد عالقه ما نخواهد بود( بیرن 1997 • در معرض قرار گیریهای مکرر میتواند منجر به ارزشیابی مثبت بگردد) آزمایش دستیاران یک کالس کدام دوست داشتنی تر هستند ؟( • ویژگیهای قابل مشاهده روی هیجانهای ما اثر دارد • هرچه شباهتهای ما با کسی یا گروهی بیشتر باشد ، بیشتر همدیگر را دوست خواهند داشت. • عالقه های مشابه liking mutual موجب بیشترین هیجان مثبت میشوند • طرد اجتماعی باعث میشود این حس را پیدا کنیم که حس تعلق نداریم ، اندوه و خشم تجربه کنیم و حس کنیم کنترل موقعیت را از دست داده ایم

فایل های مرتبط ( 0 عدد انتخاب شده )
فایلی پیدا نگردید
پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا