تعرفه خدمات

تعرفه خدمات مارکت فایل

تعرفه خدمات مارکت فایل به چه میزان است ؟

تمام خدماتی که در مارکت فایل ارائه میشوند رایگان هستند و با یک ثبت نام ساده می توانید از تمام امکانات رایگان استفاده کنید . تنها زمانیکه فروشگاه شما فروش داشته باشد و شما به درآمد برسید از هر فروش 30درصد کارمزد کسر می کند.

کارمزد مارکت فایل به چه صورت است ؟

مارکت فایل برای هر فروش موفق فقط 30% کارمزد دریافت می کند و شما (موقع ثبت فایل برای بازاریاب که فایل شما را بفروش برساند درصدی  تعیین نمودید کسر و به حساب بازاریاب واریز می شود و الباقی طی درخواست برداشت شما به حساب شما فروشنده واریز می گردد.) مثلا برای بازاریابی که فایل شما را بفروش برساند 15درصد تعیین نمودی کسر می شود و از فایل فروش رفته شما 45درص کسر و 55درصد فروش به حساب شما واریز می گردد. 

 

زمان تسویه حساب و واریز به حساب فروشنده چه مدتی است ؟

زمان تسویه حساب فروشنده حداکثر 4روز پس از درخواست می باشد علت این تاخیر شکایت احتمالی خریداران از فروشنده در خصوص فایل ها می باشد که درصورتیکه ظرف 4 روز شکایتی وجود نداشته باشد مبلغ به حساب فروشنده واریز خواهد شد.


پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا