حق تالیف
در این پروژه پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فرمول های مربوطه طبق موارد زیر ارایه وبیان شده است‬‎
دسته بندی عمران
بازدید ها 41
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4.036 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 211
قیمت: 10,000 تومان
پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فرمول های مربوطه

فروشنده فایل

کد کاربری 6400
کاربر

در این پروژه پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فرمول های مربوطه طبق موارد زیر ارایه وبیان شده است:

1-  اهدف کلی تصفیه فاضلاب

2-  انواع فاضلاب

Related image

3-  فاضلاب خانگی

4-  مشخصات فاضلاب خانگی

5-  فاضلاب صنعتی

6- تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی

7-  تشابه فاضلاب های صنعتی

8-  آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی

9-  فاضلاب های ناشی از سیلاب ها

10-  تصفیه فاضلاب

11-  باکتریهای موجود در فاضلاب

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

12-  برخی میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب

13-  تصفیه بیولوژیک هوازی

14-  تصفیه بیولوژیک بی هوازی

15-  آزمایش های فاضلاب

16-  شاخص های آلودگی آب و فاضلاب

17-  تعریف BOD

18-  منحنی تغییرات BOD

19-  اکسیداسیون مواد آلی کربن دار

20-  فلوچارت مواد آلی ازته

21-  نمایش ریاضی تغییرات BOD

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

22-  تمرین و حل آن

23-  میزان آلودگی فاضلاب های شهری

24-  تصاویر دستگاه BOD متر دیجیتال

25-  انجام آزمایش COD به روش تقطیر برگشتی 

26-  TOC

27-  تصاویر چند نمونه از دستگاه TOCمتر

28-  فلوچارت جامدات موجود در فاضلاب (TS)

29-  اکسیژن محلول DO

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

30-  فلوچارت و فرمول جمعیت معادل

31-  مقصود از تصفیه فاضلاب

32-  روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب

33-  تصفیه فیزیکی

34-  مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی

35- صاف کردن فاضلاب 

36-  ته نشین کردن مواد معلق به همراه تصاویر

37-  حوضچه های ته نشینی

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

38-  نمایی از یک حوضچه ته نشینی

39-  کاربرد رابطه استوک در طراحی حوضچه ته نشینی و فرمول مربوطه

40-  رابطه سرعت ته نشینی

41-  در عمل استفاده از قانون استوک به دلایل زیر ممکن نیست

42- لایه بندی حوضچه های ته نشینی

43-  بطور متوسط میزان کاهش شاخص های آلودگی در ته نشینی اولیه عبارتند از:

44-  بررسی هیدرولیکی نوع جریان در ته نشینی با ذکر فرمول های مربوطه

45-  واحدهایی که در تصفیه خانه ویژه عمل ته نشینی هستند

46-  شناور سازی

47-  تصفیه زیستی (بیولوژیکی)

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

 

48-   فلوچارت سیکل بسته مواد آلی و معدنی در طبیعت

49-  انواع میکروارگانیسم ها

50-  میکروارگانیسم ها

51-  باکتریهای ساپروفیت

52-  تاثیر دما بر باکتریها

53-  تاثیر pH بر باکتریها

54-  مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی

55-  تصفیه هوازی

56-  انواع تصفیه هوازی

57-  اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلاب

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

 

58-  انواع هوادهی و تصاویر مربوطه

59-  انواع هوادهی (در تصفیه آب) و تصاویر مربوطه

60-  عوامل تاثیر گذار بر میزان جذب اکسیژن

61-  محاسبه مقدار اکسیژن جذب شده توسط فاضلاب و فرمول مربوطه

62-  مقدار ضریب f

63-  تعیین میزان ضریب جذب اکسیژن (α) و رابطه مربوطه

64-  استفاده از اکسیژن خالص - مزایا- معایب

65-  تعریف بار حجمی (بار هیدرولیکی)

66-  مواد غذایی مورد نیاز باکتریها

67-  تقسیم بندی روشهای تصفیه بیولوژیکی هوازی

68-  میزان تصفیه

69-  تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی

70-  هضم لجن بیولوژیک

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

71-  مراحل هضم بی هوازی لجن

72-  ترکیب بیوگاز تولیدی در فرایند بی هوازی

73-  تاثیر دما بر تولید گاز

74-  تقسیم بندی باکتریها از لحاظ دمای مناسب برای رشد

75-  کاربرد بیوگاز

76-  خواص لجن هضم شده

77-  نیترات سازی یا آمونیاک زدایی(نیتریفیکاسیون)

78-  مشکلات ناشی از حضور نیترات

79-  نیترات زدایی یا ازت زدایی(دنیتریفیکاسیون)

80-  فلوچارت مراحل تصفیه فاضلاب برای تخلیه به آبهای سطحی

 

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

81-  حذف فسفات از فاضلاب

82-  تصفیه شیمیایی

83-  عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد محلول در فاضلاب

84-  انعقاد و لخته سازی

85-  مهمترین ترکیبات شیمیایی منعقد کننده

86-  گندزدایی

87-  کلروآمینها

88-  مراحل تاثیر کلر

89-  کلرزدایی

90-  روشهای کلر زدایی

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

91-  گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش

92-  نکات مهم در کاربرد اشعه ماوراء بنفش

93-  تصفیه طبیعی فاضلاب

94-  وارد نمودن فاضلاب به دریا و دریاچه

95-  محاسبه سطح آلوده شده دریا توسط فاضلاب و فرمول مربوطه

96-  شاخص آلودگی میکروبی

97-  استاندارد آمریکا از نظر آلودگی کرانه ها و محل شنا

98-  نکات مهم در طراحی سیستم های رها سازی فاضلاب در دریا

99-  وارد نمودن فاضلاب به مرداب های طبیعی

100-  پخش فاضلاب در زمین

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

 101-  شرایط لازم برای پخش فاضلاب در زمین

102-  معایب پخش فاضلاب در زمین

103-  روشهای مختلف پخش فاضلاب در زمین

104-  وارد نمودن فاضلاب در چاه

105-  ساختمان چاه جذب کننده فاضلاب

106-  نکته بهداشتی در احداث چاه

107-  محاسبه سطح لازم در چاه های جذبی

108-  دریاچه های تصفیه فاضلاب (برکه تثبیت)

109-  نمایی از یک برکه تثبیت فاضلاب

110-  نحوه تامیین اکسیژن مورد نیاز باکتریها در برکه های تثبیت

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

111-  محاسن استفاده از برکه های تثبیت

112-  معایب استفاده از برکه های تثبیت فاضلاب

113-  انواع برکه های تثبیت

114-  برکه تثبیت هوازی

115-  انواع برکه های تثبیت هوازی از نظر بارگذاری

116-  برکه های تثبیت اختیاری

117-  طراحی برکه های تثبیت اختیاری و فرمول مربوطه

118-  برکه های تثبیت بی هوازی

119-  طراحی برکه های تثبیت بی هوازی و روابط مربوطه

120-  برکه های تثبیت تکمیلی

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

121-  برکه های تثبیت هوادهی شده

122-  طراحی برکه های تثبیت هوادهی شده و فرمول مربوطه

123-  جزئیات ساختمانی برکه های تثبیت

124-  نگهداری برکه های تثبیت فاضلاب

125-  مرداب های مصنوعی

126-  تصفیه مصنوعی فاضلاب

127-  ایستگاه پمپاژ ورودی فاضلاب

128-  پمپ پیچ وار و تصاویر

129-  فلوچارت آشغال گیر

130-  ملاحظات طراحی آشغال گیر

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

131-  افت انرژی در آشغال گیر و فرمول مربوطه

132-  بازده کار آشغال گیر

133-  دفع آشغالهای جدا شده

134-  آشغال خرد کن

135-  حوض دانه گیر (ماسه گیر)

136-  انواع سیستم های دانه گیر

137-  مقدار مواد شده توسط سیستم دانه گیر

138-  حوض های دانه گیری کم عمق

139-  حوض های دانه گیر کم عمق مستطیل شکل

140-  حوضهای دانه گیر کم عمق دایره ای

141-  حوضهای دانه گیر عمیق

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

 142-  حوضهای دانه گیر با کمک دمیدن هوا

143-  برتری حوضهای دانه گیری با کمک دمیدن هوا

144-  استخرهای ته نشینی

145-  استخرهای ته نشینی اولیه

146-  کارائی سیستم ته نشینی اولیه

147-  تقسیم بندی فضای درونی استخرهای ته نشینی

148-  انواع استخرهای ته نشینی  

149-  برتری های استخرهای ته نشینی مستطیلی

150-  نمونه ای از استخرهای ته نشینی مستطیلی

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

151-  نمایی از یک استخر ته نشینی مستطیلی

152-  بهترین طراحی استخرهای ته نشینی

153-  تصویری از استخر ته نشینی مستطیلی با طول زیاد

154-  منطقه جمع شدن لجن

155-  منطقه خروجی

156-  استفاده از صفه های مورب در استخرهای ته نشینی

157-  استخرهای ته نشینی دایره ای

158-  منطقه ورودی و خروجی

159-  سیستم کفاب گیری

160-  استخرهای ته نشینی بدون لجن روب مکانیکی

161-  بخش های مختلف استخر ته نشینی با لجن روبی ثقلی

162-  طراحی استخرهای ته نشینی با سیستم لن روب ثقلی و فرمول مربوطه

163-  استخرهای ته نشینی با کمک مواد منعقد کننده

164-  مزایای سیستم های ته نشینی با کمک مواد منعقد کننده

165-  تصفیه زیستی فاضلاب

166-  انواع تصفیه زیستی فاضلاب

167-  تصفیه هوازی

168-  صافی های چکنده

169-  نمایی از یک سیستم صافی چکنده

170-  نمایی از یک صافی چکنده

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

171-  انواع قطعات پلاستیکی به تهیه شده برای صافی چکنده

172- هوادهی در سیستم های صافی چکنده 

173-  طبقه بندی صافی های چکنده از نظر شکل ساختمانی

174-  طبقه مندی صافی های چکنده از نظر میزان آلودگی قابل تصفیه

175-  راهبری صافی های چکنده

176-  معایب صافی های چکنده در برابر سیستم لجن فعال (هوادهی)

177-  برتری های صافی چکنده در مقایسه با استخر هوادهی

178-  سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (هوادهی) و فلوچارت مربوطه

179-  محاسبه صافی های چکنده

180-  استفاده از معادله NRC در طراحی صافی چکنده و روابط مربوطه

181-  مقدار ضریب RS در معادله NRC

Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

 182-  محاسبه استخرهای هوادهی

183- محاسبه حجم استخر هوادهی و فرمول مربوطه

184-  نسبت غذا به میکرو ارگانیسم (F/M)

185-  لجن برگشتی (Rs) و فرمول مربوطه

186-  شاخص حجمی لجن (SVI)

187-  شاخص جرمی لجن (SDI)

188-  لجن اضافه (دور ریز)

189-  عمر لجن (SRT) و فرمول مربوطه

190-  محاسبه مقدار اکسیژن لازم و فرمول مربوطه

191-  محاسبه مقدار اکسیژنی که از دستگاه هواده باید وارد فاضلاب گردد و رابطه مربوطه

192-  محاسبه قدرت هواده ها و رابطه مربوطه

193-  محاسبه افت فشار در لوله های انتقال هوا و رابطه مربوطه

 

 Image result for ‫تصفیه اب و فاضلاب‬‎

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت پمپ بتن در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش و کاربردی همراه با شکل و تصاویر
پاورپوینت پمپ بتن در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش و کاربردی همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت-دیوارهای پیش ساخته و ساختار آنها
پاورپوینت-دیوارهای پیش ساخته و ساختار آنها

پاورپوینت-انواع دربهای ساختمان و کاربری آنها
پاورپوینت-انواع دربهای ساختمان و کاربری آنها

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی اسکریپر (scraper) و کاربرد آن در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر
پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی اسکریپر (scraper) و کاربرد آن در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر

پاورپوینت آزمایش پیچش میله فولادی و میله آلومینیومی در 25 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر
پاورپوینت آزمایش پیچش میله فولادی و میله آلومینیومی در 25 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

تحلیل روسازی انعطاف پذیر
تحلیل روسازی انعطاف پذیر

جوشکاری
جوشکاری

پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در 48 اسلاید متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه
پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در 48 اسلاید متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه

پاورپوینت داربست و اصول آن،pptx،در 45 اسلاید
پاورپوینت داربست و اصول آن،pptx،در 45 اسلاید

طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر
طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر

کاربرد حفاظها در راهها
کاربرد حفاظها در راهها

پاورپوینت-اجرای اصولی سازهای بتنی و فلزی
پاورپوینت-اجرای اصولی سازهای بتنی و فلزی

پاورپوینت-اجرای قالب‌های لغزنده درعمران-
پاورپوینت-اجرای قالب‌های لغزنده درعمران-

پروژه و تحقیق-روشهای حفاری تونل-
پروژه و تحقیق-روشهای حفاری تونل-

پروژه و تحقیق- آرماتوربندی و اصول حاکم برآن در سازه ها - در 45 صفحه-docx
پروژه و تحقیق- آرماتوربندی و اصول حاکم برآن در سازه ها - در 45 صفحه-docx

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا