حق تالیف
طراحی سیستم حسابداری شركت پیمانكاری آب و فاضلاب در 66صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 522
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66
قیمت: 4,900 تومان
طراحی سیستم حسابداری شركت پیمانكاری آب و فاضلاب

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

 طراحی سیستم حسابداری شركت پیمانكاری آب و فاضلاب 

مقدمه

شركت سهامی عام نمونه (در شرف تأسیس) طراحی سیستم اطلاعاتی خود را به ما واگذار می‌نماید و از ما خواسته می‌شود كه با توجه به طبیعت فعالیت شركت موردنظر (شركت در زمینه تولید و فروش فرش ماشینی به فعالیت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد كارمندان و ظرفیت شركت سیستمی طراحی شود كه با توجه به اصل فزونی منافع جو مخارج وظایف زیر را به نحو احسن انجام دهد:

1ـ كلیه اطلاعات مورد نیاز مدیران را برای انجام امور شركت فراهم نماید. 2ـ گزارش نتایج عملیات شركت را برای ذینفع (سهامداران، بستانكاران، بانكها و … ) تأمین كرده و در اختیار آنان قرار دهد.

3ـ نحوه و ترتیب ثبت و گزارش اطلاعات به طور كارآ و مؤثر باشد.

4ـ اندازه‌گیری و سنجش اشكال مختلف عملیات سازمان را در برگیرد.

5ـ كنترلهای داخلی را فراهم ناید تا به بهترین نحو از اشتباهات، سوءاستفاده‌ها و تقلبات جلوگیری نماید. بطور كلی سلسله مراتب ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری خواسته شده را به شكل نمودار صفحة 2 نشان می‌دهیم.از آنجایی كه چارت (نمودار) سازمانی از نكات قابل توجه در طراحی سیستم حسابداری می‌باشد (به منظور اعمال كنترلهای داخلی لازم و توسعه هماهنگ و روابط متقابل تشكیلات مختلف شركت)

 اولین سازمان یا تشكیلات اداری برای اداره امور مربوط به آب در كشور باعنوان بنگاه مستقل آبیاری تاسیس و ضوابط و مقررات و اختیارات این تشكیلات در اردیبهشت 1322 به تصویب رسید. در اسفند ماه 1342 لایحة قانونی راجع به تأسیس وزارت آب و برق مورد تصویب قرار گرفت و بر مبنای آن، بنگاه مستقل آبیاری نیز جزئی از تشكیلات این وزارت گردید.

     سپس شرکتهای آب منطقه ای در دستور کار دولت قرار گرفت وبنابرین هیئت محترم وزیران در مورخ 4/10/1344 تأسیس سازمان آب منطقه ای فارس را بر اساس اساسنامه و آئین نامة مربوطه به تصویب رساند و در 24 دی ماه 1348 تشكیل شركت سهامی سازمان آب منطقه ای فارس بعنوان متولی بخش آب در استانهای فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را به مركزیت شیراز به تصویب كمسیونهای مجلس وقت رسید.

این وضعیت تا نیمه اول سال 1385 ادامه داشت که از این تاریخ با تاسیس شرکتهای آب منطقه ای در استانهای بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد ، حوزه عمل این شرکت فقط در استان فارس می باشد.

 

 اهداف شرکت 

تامین آب شرب ، کشاورزی و صنعتی
انجام مطالعات برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی.
اجرای طرحهای سدهای مخزنی و انحرافی ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، طرحهای تامین آب و آبرسانی شهری، اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی.
انتقال آب به بخشهای مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به شهرها و صنایع ، پایداری و ایمنی سدها ، مهندسی رودخانه ها و سواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب و انتقال آب.
بهره برداری از منابع آب در چار چوب سیاستها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو .
جلب مشارکتهای مردمی و بخش غیر دولتی در اجرای توسعه منابع آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه ها و سواحل ، انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی وبرق آبی .
مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب ، واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوطه

 

 

 

طراحی سیستم حسابداری شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

الف) نحوه پردازش اطلاعات

با توجه به محاسن استفاده از كامپیوترها در سیستم حسابداری (پایین آ‌مدن هزینه پردازش اطلاعات، پردازش سریع، به موقع بودن گزارشها، صحت زیاد و …) نحوه پردازش اطلاعات در این سیستم با استفاده از نرم‌افزارهای تهیه شده جهت سیستم بر اساس سیستم كامپیوتری طراحی گردیده است (پردازش كامپیوتری تركیبی از افراد، ماشین، برنامه‌ها و رویه‌های است كه برای كارآیی و اثربخشی سیستم حسابداری طراحی گردیده است)

همانطور كه می‌دانیم در هر سیستم حسابداری و به منظور اعمال كنترلهای داخلی لازم و یا مثلاً وارد كردن ارقام و ثبتها در دفاتر روزنامه و كل (كه از سوی مراجع ذی‌صلاح پلمپ بوده) و یا پرنمودن و تكمیل اظهارنامه مالیاتی و … باید از سیستم دستی در كنار سیستم اصلی پردازش اطلاعات استفاده كرد. 

ب) طراحی زیر سیستمهای حسابداری

با توجه به حجم و عملیات شركت و همچنین اعمال رویه‌های كنترل داخلی و تفكیك وظایف و نیز انعطاف‌پذیر بودن سیستم (جوابگوی تغییرات و تعدیلات احتمالی آتی به علت افزایش در حجم اطلاعات، تغییرات در روشهای عملیاتی و روشهای پردازشهای اطلاعات و … باشد)سیستم اطلاعاتی (حسابداری) شركت بصورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود كه ما به طور مجزا هر زیر سیستم را تعریف كرده و نقش و وظایف آن در سیستم كلی حسابداری و ارتباط متقابل یا دیگر زیر سیستمها و همچنین فرمهای مورد استفاده در هر زیر سیستم را شرح می‌دهیم:

1ـ مدیرت مالی

2ـ كنترل مركزی، دفترداری و گزارشگری

3ـ دریافتها، پرداختها و قراردادها

4ـ حسابداری خرید

5ـ حسابداری فروش

6ـ حسابداری اموال

7ـ حسابداری حقوق و دستمزد

8ـ حسابداری صنعتی و انبارها

9ـ بودجه

10ـ حسابرسی  داخلی

1ـ مدیریت مالی

مدیریت مالی شركت تشكیل شده است از واحد مدیر مالی و سایر زیرسیستمها واحد مدیر مالی شركت افراد زیر را شامل می‌شود:

1ـ رئیس (مدیر) امور مالی

2ـ معاون مدیر مالی

3ـ منشی واحد

وظایف مدیر امور مالی به شرح زیر می‌باشد.

1ـ وظیفه‌ اصلی مدیر مالی این است كه با استفاده و كنترل از گزارشهای مالی اطلاعات اقتصادی و مالی در خصوص كاركنان، وجه نقد، ماشین‌آلات و مواد و … زیر سیستمهای مالی و هماهنگ نمودن فعالیت كاركنان تحت امر خود مدیریت شركت را در زمینه برنامه‌ریزی و كنترل یاری دهد.

2ـ به منظور اعمال كنترل داخلی لازم هر گونه دریافت وجه، پرداخت وجه، كلیه قراردادها و وامهای دریافتی و یا وامهای پرداختی به كاركنان باید با نظر مدیر مالی انجام گیرد.

3ـ به منظور اعمال كنترل لازم امضای چكهای حساب شركت فقط با امضای مدیر عامل شركت و مدیر امور مالی انجام می‌گیرد.

4ـ كلیه اسناد حسابداری صادر شد. در زیر سیستمها باید به امضای مدیر مالی برسد.

5ـ مرخصی كاركنان مدیریت مالی با هماهنگی مدیر مالی صورت می‌گیرد.

6ـ چون در نهایت مسئولیت هر گونه سوء‌استفاده، تقلب و یا اشتباه مالی با مدیر مالی می‌باشد، مدیر مالی باید با نظارت مستقیم و اعمال كنترل داخلی لازم به زیر سیستمها و كاركنان، آنان را به پیروی از قوانین و مقررات شركت رهنمون سازد.

همانطور كه در وظایف مدیر مالی شرح داده شده است اصلی‌ترین وظیفه مدیر مالی در واقع ارائه گزارشات و كمك به مدیران بالاتر جهت اهداف سازمان می‌باشد به همین دلیل بسیاری از وظایف مدیر مالی به جزء مواردی خاص (مانند امضای چك كه فقط باید به وسیله مدیرمالی صورت گیرد) به معاون مدیر مالی تفویض شده است. در واقع معاون مالی رابط میان كاركنان مالی و مدیر مالی می‌باشد.

اهم وظایف پیش‌بینی شده معاون مدیر مالی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ آماده نموده و بررسی گزارشات مالی زیر سیستمها برای ارائه به مدیر مالی

2ـ كلیه اسناد حسابداری می‌تواند به امضای معاون مالی نیز برسد.

3ـ مرخصی كاركنان نیز می‌تواند با نظر معاون صورت گیرد.

4ـ اعمال نظارت مستقیم به كاركنان واحدهای حسابداری به منظور پیروی از قوانین و مقررات در جهت كمك به مدیر مالی.

5ـ و سایر وظایفی كه مدیر مالی با توجه به حجم فعالیتها و غیره به معاون مالی تفویض می‌نماید.

 اهم وظایف منشی واحد مدیریت مالی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ نگهداری اسناد حسابداری (تحویل گرفته شده از دیگر واحدها) برای امضاء مدیر و بازگرداندن اسناد به واحدها

2ـ هماهنگ‌كننده ملاقاتهای كاركنان با مدیر و معاون مالی.

3ـ در اختیار قرار دادن آخرین دستورها و مقررات سطوح بالاتر مدیریت به مدیریت مالی

4ـ در اختیار قرار دادن آخرین فاكسها و … به مدیر مالی

5ـ سایر وظایفی كه بر عهده منشی می‌باشد.

1ـ زیر سیستم كنترل مركزی، دفتر داری و گزارشگری:

الف) وظایف:

بطور كلی وظیفه این دایره تأمین و طبقه‌بندی حسابها (كدینگ) ثبت دفاتر روزنامه و كل از خلاصه سند تهیه شده توسط واحد و تهیه ترازها و صورتهای مالی و گزارشات دورن و برون سازمانی می‌‌باشد.

ب) سر فصل كدینگ حسابها:

حسابهای ترازنامه (299ـ100)

دارائیها (199 ـ 100)

دارائیهای جاری ( 129 ـ 100)

101 موجوی نزد بانكها

102 صندوق

103 تنخواه گردان

104 اوراق بهادار

106 اسناد دریافتنی ـ مشتریان

1 ـ 106 اسناد دریافتنی ـ تنزیلی

109 حسابهای دریافتنی ـ مشتریان

1 ـ 109 ذخیره مطالبات مشكوك الوصول

115 مواد اولیه

1ـ 115 تعدیل موجودیها

116 كالای در جریان ساخت

117 كالای ساخته شده

120 پیش پرداخت مالیات

121 پیش پرداخت بیمه

122 سایر پیش‌پرداختها

123 وام دریافتنی كاركنان

124 مساعد كاركنان

دارائیهای ثابت ( 169 ـ 130)

130 زمین

132 ساختمان

133 تأسیسات

1 ـ133 استهلاك انباشته ساختمان و تأسیسات

135 ماشین آلات و تجهیزات كارخانه

1ـ135 استهلاك انباشه ـ ماشین آلات و تجهیزات

143 وسائط نقلیه

1 ـ143 استهلاك انباشته ـ وسائط نقلیه

146 اثاثه و منصوبات اداری

1ـ 146 استهلاك انباشته ـ اثایثه و منصوبات اداری

دارائیهای نامشهود (179 ـ 170)

170 سرقفلی

171 حق الاختراع

172 علام تجاری و سایر امتیازات

سایر دارائیها (189 ـ 180)

بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه(299 ـ 200)

بدهیهای جاری (219 ـ 200)

201 اسناد پرداختنی

203 حسابهای پرداختنی

206 حقوق و دستمزد پرداختنی

207 سود تضمین شده پرداختنی

208 مالیات حقوق پرداختنی

209 سایر اقلام پرداختنی

211 مالیات به درآمد پرداختنی ـ پیش‌بینی شده

216 حصه جاری بدهیهای بلند مدت

218 سود سهام پرداختنی

219 سایر بدهیهای جاری

 

بدهیهای بلند مدت (249 ـ220)

220 اوراق قرضه پرداختنی

222 اسناد پرداختنی بلندمدت

224 سایر بدهیهای بلند مدت

حقوق صاحبان سرمایه (299 ـ 250)

250 سرمایه

1 ـ250 تعهد صاحبان سرمایه

255 صرف سهام

256 كسر سهام

260 سود (زیان ) انباشته

حسابهای صورت سود و زیان(899 ـ 300)

فروش (349 ـ300)

301 فروش

1 ـ 301 برگشت از فروش

2ـ301 تخفیفات ناشی از آسیب‌دیدگی

بهای تمام شده كالای فروش رفته (399 ـ 350)

351 بهای تمام شده كالای فروش رفته

356 مواد ـ انحراف نرخ

357 مواد ـ انحراف مصرف

366 دستمزد ـ انحراف نرخ

367 دستمزد ـ انحراف كارآیی

372 سربار جذب شده كارخانه

376 سربار كارخانه ـ انحراف هزینه (بودجه)

377 سربار كارخانه ـ انحراف بلا استفاده

378 سرباركارخانه ـ انحراف كارایی

379 سربار كارخانه ـ اضافه یا كسر جذب سربار

سربار كارخانه (499 ـ 400)

400 كنترل سربار كارخانه

401 حقوق

411 مواد غیرمستقیم

412 كار غیر مستقیم

414 هزینه حمل بداخل

417 هزینه آموزش و كارآموزی

420 اضافه كاری

422 مالیات حقوق و دستمزد

425 حقوق ایام مرخصی

427 بیمه

434 سوخت ـ كارخانه

436 روشنایی و نیرو

438 تلفن و تلگراف

440 ابزار آلات

442 ضایعات

460 استهلاك ـ ماشین آلات و تجهیزات

461 استهلاك ـ ساختمان و تأسیسات

462 اجاره ماشین آلات

463 تعمیرات ونگهداری ساختمان

480 تعمیرات و نگاهداری ساختمان

481 تعمیرات و نگهداری جاده‌ها

482 تعمیرات و نگهداری تسهیلات حمل ونقل

483 استهلاك حق‌الاختراع

هزینه‌های توزیع و فروش (599 ـ 500)

500 كنترل هزینه‌های توزیع و فروش

501 حقوق

507 كارمزد فروشندگان

515 هزینه حمل بداخل

522 مالیات حقوق

530 ملزومات

534 سوخت وسائط نقلیه

536 روشنایی و نیرو

538 تلفن وتلگراف

546 پست

548 هزینه مسافرت

560 استهلاك ـ وسائط نقلیه

562 اجاره تجهیزات

565 آگهی و تبلیغات

567 نمونه‌ها

568 نمایشگاه‌ها

580 تعمیرات و نگاهداری ساختمانها

هزینه‌های اداری (699 ـ 600)

600 كنترل هزینه های اداری

601 حقوق

620 اضافه‌كاری

622 مالیات حقوق

630 ملزومات

634 سوخت

636 روشنایی

638 تلفن

646 پست

648 هزنیه مسافرت

660 استهلاك ـ اثاثه و منصوبات

661 استهلاك ـ ساختمانها و تأسیسات

662 اجاره تجهیزات

670 خدمات حسابداری

680 تعمرات و نگاهداری ساختمانها

691 كمك به مؤسسات خیریه

693 هزینه مطالبات سوخت

سایر هزینه‌ها (749 ـ 700)

701 زیان دید كرد

707 بهره پرداختی نسبت به اوراق قوضه

708 تخفیفات فروش

731 هزینه‌های عملیاتی مربوط به تسهیلات بلا استفاده

سایر درآمدها (849 ـ 800)

801 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها

808 تخفیفات دریافتی خرید

816 بهره دید كرد دریافتی

817 درآمد حاصل از اجاره

818 درآمدهای متفرقه

كسور درآمد (899 ـ 890)

890 مالیات به درآمد

ج) نحوه كاركرد و ارتباط متقابل:

كلیه ثبتهایی كه در قسمتهای مختلف زیر سیستمهای مالیانجام می‌گیرد بوسیله نرم‌افزار موجود در این واحد مورد بررسی قرار می‌گیرد اسناد ومدارك مثبته در زیرسیستمها نگهداری می‌شود به علت فعالیت زیاد شركت در پایان روز خلاصه سند حسابداری توسط این واحد تهیه و نسبت به وارد كردن حسابها به دفاتر روزنامه و كل كه باید بطور قانونی باقلم ثبت شوند انجام می‌گیرد. همچنین این واحد وظیفه تهیه تراز آزمایشی و تهیه صورتهای مالی اساسی شركت را نیز انجام می‌دهد همچنین تهیه كاربرگ و تعدیل و اصلاح حسابها را نیز برعهده دارد. همچنین كدینگ و حسابهای مربوطه به هر زیر سیستم را در اختیار زیر سیستمهای مالی قرار می‌دهد. این واحد تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی و همچنین گزارشات داخلی و بدون سازمانی را بر عهده دارد. در نرم‌افزار موجود كلیه فعالیتهای زیر سیستمها در واحد كنترل ثبت می‌گردند و حسابهای بدهكاران و معینها و بستانكاران نیز نگهداری می‌‌شود.

از دیگر وظایف دایره تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و ارائه گزارشات به مدیران می‌باشد.

د) تعداد كاركنان، تفكیك وظایف و نمونه فرمها:

تعداد كارمندان این قسمت 2 نفر می‌باشد كه به شرح زیر تفكیك وظیفه شده‌اند

نفر اول

 

 

كنترل ثبتهای دیگر زیر سیستمها تهیه خلاصه سند روزان و نقل به دفتر روزنامه و كل

نفر دوم

 

تهیه تراز آزماشی، كاربرگ، صورتهای مالی، فرم اظهارنامه مالیاتی و گزارشات و تجزیه و تحلیل مالی

نمونه فرمهـا :

1ـ فرم خلاصه سند حسابداری:

كه در پایان روز توسط این دایره تهیه می‌گردد ( به دلیل گردش زیاد حسابها و به منظور تخلیص برای نقل به دفاتر روزنامه و كل ) كه در صفحات بعد نمونه آن نشان داده شده است.

2ـ دفاتر روزنامه و كل:

كه پلمپ شده از اداره دارایی دریافت می‌گردد.

3ـ كاربرگ و تراز آزمایشی

4ـ صورتهای مالی

5ـ فرم اظهارنامه مالیاتی

 

خلاصه

نمونه فرم سند حسابداری

 شماره ………..                        بسمه تعالی

 تاریخ……..…..               شركت سهامی عام نمونه

خلاصه سند حسابداری                                 شماره صفحه روزنامه

كد

شرح

عطف

مبلغ جزء

بدهكار

بستانكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح:

 پیوست:

 

      كاربر

   حسابداری                         مدیر مالی                        مدیر عامل

 

 

 

2ـ حسابداری دریافتها و پرداختها و قراردادها

الف) وظایف:

وظیفه اصلی این واحد دریافت هر گونه وجه نقد یا اوراق بهادار و پرداخت وجه می‌باشد (پرداخت برای خریدها، هزینه‌ها و قراردادها) این دایره در واقع بانك شركت می‌باشد.

ب)  كدینگ حسابها

در این واحد كلیه حسابهای شركت مورد نیاز می‌باشد ( شرح آن در قسمت كنترل مركزی آمده است) بیشتر اسناد حسابداری در این قسمت صادر می‌شود.

ج) نحوه كاركرد، تعداد كاركنان و تفكیك وظایف آنان:

چون بیشتر فعالیت مالی شركت در این قسمت روی می‌دهد این قسمت یكی از مهمترین واحدهای حسابداری می‌باشد در این قسمت یك سند رس نیز پیش‌بینی گرددیه تا با توجه به تأیید آ‌ن اسناد حسابداری تأیید گردد.

كاركنان

 

مسئولیتها

سندرس

 

پی‌گیری و بررسی اسناد مثبته حسابداری، نحوه فروش، خرید و قراردادها

حسابدار پرداخت

 

مسئول پرداخت و صدور اسناد حسابداری مانند حقوق و دستمزد، پرداخت سودسهام، پرداخت به تنخواهها، پرداخت برای خریدهای كلی ( كه به صورت چك در وجه فروشنده صادر می‌شود) و بایگانی

حسابدار دریافت و قراردادها

 

مسئول دریافت وجوه، اسناد و اوراق بهادار، دریافت وجه و امور مربوطه به قراردادها وتهیه صورت مغایرت بانكی و بایگانی

لازم به ذكر است كه در سایر زیر سیستمها به نحوه ارتباط متقابل با واحد دریافتها و پرداختها پرداخته شده است.

این متن فقط قسمتی از طراحی سیستم حسابداری شركت پیمانكاری آب و فاضلاب  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
حسابداری شرکت ایران خودرو
حسابداری شرکت ایران خودرو

حسابداری در شرکت باربری
حسابداری در شرکت باربری

پاورپوینت شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام در اصول حسابداری
پاورپوینت شرکتهای سهامی سازمان و حقوق صاحبان سهام در اصول حسابداری

پاورپوینت حسابرسی 2
پاورپوینت حسابرسی 2

حسابداری اژانس هواپیمایی
حسابداری اژانس هواپیمایی

حسابداری شركت رب گوجه فرنگی
حسابداری شركت رب گوجه فرنگی

برنامه حسابرسی - آزمون های حسابرسی
برنامه حسابرسی - آزمون های حسابرسی

تحقیق ارز و یکسان سازی نرخ ارز
تحقیق ارز و یکسان سازی نرخ ارز

کارآموزی و تحقیق-اصول انبارداری و حسابرسی انبار
کارآموزی و تحقیق-اصول انبارداری و حسابرسی انبار

جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7
جزوه آموزشی نرم افزار فروش همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7
جزوه آموزشی نرم افزار تدارکات همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

گزارش كارآموزی حسابداری
گزارش كارآموزی حسابداری

اکسل تخلیه بار شرکت سیمرغ
اکسل تخلیه بار شرکت سیمرغ

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا
طرح توجیهی پرورش ماهی قزل‌آلا

طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو
طرح توجیهی تولید و بسته بندی آبلیمو

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا