حق تالیف
فصل اول ‌كلیات 1 مقدمه 2 بخش اول پیش درآمد 3 بخش دوم واژه شناسی لوث 27 الف – معنای لغوی لوث 27 ب – معنای اصطلاحی 27 بخش سوم مشروعیت لوث 29 مبحث اول احادیث 29 مبحث دوم توجیهات عقلانی 30 مبحث سوم نظر فقها 31 گفتار اول دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33 گفتار دوم دلایل
دسته بندی حقوق
بازدید ها 854
فرمت فایل rar
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103
قیمت: 200,000 تومان
پایان نامه  لوث در نظام حقوقی ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 3230
کاربر

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[1] قسامه یكی از قوانین كیفری است كه در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است كه پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر كسی اقرار به قتل نكرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود كه فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[2] مطرح می گردد كه چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچكدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[3].

از آنجا كه این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

 


[1] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[2] - لوث اماره ای است كه موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[3] - مجله كانون وكلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

 

 

فصل اول :‌كلیات 1
مقدمه 2
  بخش اول : پیش درآمد 3
   بخش دوم: واژه شناسی لوث 27
         الف – معنای لغوی لوث 27
         ب – معنای اصطلاحی 27
  بخش سوم: مشروعیت لوث 29
       مبحث اول: احادیث 29
       مبحث دوم: توجیهات عقلانی 30
       مبحث سوم: نظر فقها 31
          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33
          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث 35
          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35
       مبحث چهارم: تعارض ادله 36
    بخش چهارم: لوث از احكام تأسیسه یا امضایی 39
فصل دوم: احكام ، آثار و اجرای لوث 43
  بخش اول: لوث 44
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 44
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه 45
     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا 47
     مبحث چهارم: لوث یكی از مواردی است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است 47
       موارد لوث از نظر حقوقدانان 48
  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث 50
  بخش سوم : كیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 52
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا 52
       چند نكته پیرامون كیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52
  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث 54
     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت 54
     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا 55
  بخش پنجم: كمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث 57
      نتیجه گیری 59
      پیوست شماره 1 : مقالات 61
      پیوست شماره 2 : استفتائات 72
منابع و مآخذ 81

فصل اول :‌كلیات............................. 1

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

         الف       معنای لغوی لوث.................. 27

         ب معنای اصطلاحی...................... 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

       مبحث اول: احادیث........................ 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث 33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث  35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و در خصوص لوث............................................... 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

    بخش چهارم: لوث از احكام تأسیسه یا امضایی.. 39

فصل دوم: احكام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

  بخش اول: لوث................................. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث یكی از مواردی است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است...................................... 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

  بخش سوم : كیفیت قسامه در صورت وجود لوث...... 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا....... 52

       چند نكته پیرامون كیفیت قسامه در صورت وجود لوث    52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث   54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا....... 55

  بخش پنجم: كمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث   57

      نتیجه گیری............................... 59

      پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پایان نامه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
پایان نامه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

مؤسسات عمومی
مؤسسات عمومی

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی
نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز
پایان نامه هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز

حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

موانع تعقیب دعوای عمومی
موانع تعقیب دعوای عمومی

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی
پایان نامه مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

کلاهبرداری در امور ثبتی
کلاهبرداری در امور ثبتی

حق شفعه در حقوق مدنی ایران
حق شفعه در حقوق مدنی ایران

پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات
پایان نامه تخفیف و تبدیل مجازات

سند انتقال اجرایی
سند انتقال اجرایی

بررسی تفویض اختیار در حقوق اداری ایران
بررسی تفویض اختیار در حقوق اداری ایران

نقش ارث در بزهکاری
نقش ارث در بزهکاری

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا