حق تالیف
افزایش فشار گاز طبیعی جهت استفاده در خوراك فرایند افزایش فشار گاز دی اكسیدكربی (CO2) تأمین شده از مجتمع پتروشیمی رازی ومخلوط نمودن آن بادی اكسیدكربن گرفته شده ازمجتمع پتروشیمی مارون سولفورزدایی از هیدروكربن ها و گاز طبیعی خوراك Steam Reforming گاز خوراك سولفورزدایی شده Reforming در دومرحله انجام می پذیرد درمرحلة اول Pre – Reformer و مرح
دسته بندی شیمی
بازدید ها 658
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.375 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 46
قیمت: 100,000 تومان
شرح كامل فرآیند تولید متانول

فروشنده فایل

کد کاربری 3230
کاربر

- واحد متانول                        The Methanol Plant

متانول از واكنش بین هیدروژن ، منواكسیدكربن و دی اكسیدكربن تولید     می شود . نسبت هریك از اجزاء در مخلوط خوراك بر اساس فرمول ذیل تعیین گردیده است :

  

 درگازهای خوراك علاوه بر اجزاء فوق ، مواد دیگری نیز مانند متان و نیتروژن وجود دارند كه در واكنش شركت نمی كنند . این مواد ممكن است همراه خوراك ویا ازطریق گاز CO2 ورودی به كارخانه ، وارد سیستم شوند .

منبع تولید هیدروژن ، هیدروكربن های موجود در گاز طبیعی و بخار آب ورودی به فرایندبوده و منبع گازهای منواكسیدكربن و دی اكسیدكربن مورد نیاز ، هیدروكربن های موجود در گاز طبیعی و CO2 ورودی می باشند .

شمای كلی مواد و سرویس های جانبی ورودی به كارخانه متانول سوم در شكل شماره 1-1 نشان داده شده است .

 

1-1- شمای كلی واحد متانول

2-1- بخش های فرایندی واحد متانول :

مراحل فراینددر تولید متانول به شرح ذیل هستند :

- افزایش فشار گاز طبیعی جهت استفاده در خوراك فرایند

- افزایش فشار گاز دی اكسیدكربی (CO2) تأمین شده از مجتمع پتروشیمی رازی ومخلوط نمودن آن بادی اكسیدكربن گرفته شده ازمجتمع پتروشیمی مارون

- سولفورزدایی از هیدروكربن ها و گاز طبیعی خوراك

- Steam Reforming گاز خوراك سولفورزدایی شده

Reforming در دومرحله انجام می پذیرد . درمرحلة اول Pre – Reformer و مرحلة دوم  Fired Reforming هیدروكربن ها صورت می پذیرد . در طرح متانول سوم ، دو خط موازی Reforming در نظر گرفته شده است .

- بازیابی حرارت و انرژی گاز فرآیندی

گاز فرآیندی پس از انتقال حرارت و تولید بخار فوق اشباع HHP ، پیش گرم نمودن آب خوراك مولد بخار و تولید بخار در تبخیر كننده های بخش تقطیر و در نهایت توسط یك كولر هوایی و یك كولر آبی خنك می گردد .

- افزایش فشار گاز فرآیندی

- سنتز متانول

گاز سنتز در طی سیر كولاسیون پس از عبور از سه رآكتور حاوی كاتالیست از نوع Boiling Water Reactor كه به طور موازی نصب شده اند ، به متانول تبدیل می شود . با در نظر گرفتن یك جریان پیوسته دوریز (Purge) از لوپ متانول ، از افزایش گازهای خنثی (Inetr) جلوگیری می شود .

بخار تولید در اركتورهای متانول (Boiling Water Reactor) جهت عریان سازی در Process Condensate Stripper و سپس به عنوان بخار فرآیندی در Steam Refrmer استفاده می شود . مقدار كمی محصول جانبی در راكتورهای متانول تولید می شوند . این محصولات جانبی شامل الكلهای سنگین ، آمین ها ، كتون ها ، دی متیل اتر و غیره می باشند كه همگی در متانول خام وجود دارند .  

- تقطیر و خالص سازی متانول

جهت تخلیص متانول خام از روش تقطیر استفاده می شود .

شمای كلی مراحل فرآیندی فوق الذكر در شكل 2-1 نشان داده شده است .

 

شكل 2-1- مراحل اصلی فرایندتولید متانول

2- افزایش فشار گاز طبیعی            Natural Gas Compression

گاز طبیعی با فشار 11 بار تأمین می شود . در این صورت قبل از سولفورزدایی ، فشار گاز طبیعی توسط كمپرسور C – 1001 به 30 بار افزایش می یابد . گاز برگشتی حاوی با غلظت بالای هیدروژن كه جهت عملیات سولفورزدایی نیازاست قبل ازكمپرسور C – 1001به گازطبیعی اضافه میشود .

3- سولفورزدایی                      Desulphurization 

1-3- كلیات                                     General گاز طبیعی كه حاوی (V/V)ppm 2/4 سولفور می باشد ، لازم است قبل از ورود به Pre – Reformer ، Steam Reformer و راكتورهای متانول سولفورزدایی شود ، چون كاتالیست های موجود در هر یك از مراحل مذكور در مقابل تركیبات سولفورزدایی بسیار حساس هستند .

گاز طبیعی بعد از مرحله افزایش فشار در پیش گرم كن های E-2006 1/2 و E-2016 1/2دربخش بازیافت انرژی اتلافی(Waste Heat Recovery Section) گرم شده و دمای آن به حدوداً 370 درجه سانتیگراد می رسد . این دما همان درجه حرارت مورد نیاز در فرایندسولفورزدایی می باشد .

از آنجائیكه سولفید هیدروژن (H2S) و مواد آلی سولفور دار در گاز طبیعی موجود می باشند ، فرایند سولفورزدایی در دومرحله انجام می پذیرد . مواد آلی سلفوردار در راكتور هیدروژناسیون R-1001 به سولفید هیدروژن (H2S) تبدیل می شوند و سولفوید هیدروژن در راكتور جاذب سولفور       R-1002 A/B جذب می گردد . بعد از سولفورزدایی میزان سولفور به كمتر از 0.05pmm(W/W) خواهد رسید .

شمای كلی مرحله فرایند سولفورزدایی در شكل 1-3 نشان داده شده است 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
انواع دترجنت ها و كاربرد آنها
انواع دترجنت ها و كاربرد آنها

روش‌های اكتشاف، استخراج و فرآوری سدیم
روش‌های اكتشاف، استخراج و فرآوری سدیم

پلی وینیل الكل
پلی وینیل الكل

فسفات كاری و آماده سازی سطوح فلزی
فسفات كاری و آماده سازی سطوح فلزی

رئولوژی
رئولوژی

فسفاتكاری و آماده سازی سطوح فلزی
فسفاتكاری و آماده سازی سطوح فلزی

انواع وزغ ها
انواع وزغ ها

كشت پروتوپلاست گیاهی، سلول گیاهی، بافت و كشت اندام گیاهی
كشت پروتوپلاست گیاهی، سلول گیاهی، بافت و كشت اندام گیاهی

دستورالعمل دفع زائدات شیمیایی خطرناك مایع (مطالعه موردی بركه‌های تبخیری)
دستورالعمل  دفع زائدات شیمیایی خطرناك مایع (مطالعه موردی بركه‌های تبخیری)

آزمایشگاه آنالیز و روشهای دستگاهی
آزمایشگاه آنالیز و روشهای دستگاهی

کاربرد نانو کاتالیست ها در تصفیه هیدروژنی فرآیندهای پالایش نفت
کاربرد نانو کاتالیست ها در تصفیه هیدروژنی فرآیندهای پالایش نفت

پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration)
پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء  (Membrane filtration)

جزوه پاورپوینت شیمی آلی2
جزوه پاورپوینت شیمی آلی2

عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع
عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازیابی یا دفع

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی
بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا