حق تالیف
حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است كه در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است
دسته بندی برق ، الکترونیک و مخابرات
بازدید ها 250
فرمت فایل doc
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87
قیمت: 4,900 تومان
سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه..................................................................................................................... 1

فصل اول: تولید اشعه............................................................................................ 2

1-1-      تولید اشعة X............................................................................................ 3

2-1- تخلیه الكتریكی در گازهای رقیق................................................................. 5

3-1- اشعه كاتدیك............................................................................................... 5

4-1- مولدهای اشعة X........................................................................................ 6

5-1- بتاترون Betatron..................................................................................... 8

6-1- دستگاههای مولد اشعة X........................................................................... 9

7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور ........................................... 10

8-1- تولید اشعة X نافذ....................................................................................... 12

9-1- شتاب دهندة خطی....................................................................................... 13

10-1- خواص اشعة X........................................................................................ 15

11-1- اشعه نرم................................................................................................... 15         

12-1- پدیده های مربوط به انتشار اشعة X در ماده......................................... 16

فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه........................................................................ 19

1-2-      نماد كلی یك دستگاه اشعة X.................................................................... 20

2-2- شرح عمومی دستگاه اشعة X..................................................................... 21

3-2- X- RAY.................................................................................................... 24

فصل سوم: سخت افزار........................................................................................ 28

1-3-      معرفی كلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه..................................... 29

1-1-3- سیستم سوئیچهای اصلی........................................................................ 29

2-1-3- سیستم برق Power............................................................................... 30

3-1-3- سیستم چشم الكترونیكی......................................................................... 31

4-1-3- سیستم كنترل.......................................................................................... 32

5-1-3- سیستم تسمه نقاله.................................................................................. 34

6-1-3- سیستم تولید اشعة X............................................................................. 36

7-1-3- سیستم تولید تصویر............................................................................... 36

2-3- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system.............................. 37

1-2-3- مدار Fan unit , Power- on............................................................... 39

3-3- سیستم تغذیه Power system.................................................................. 40

1-3-3- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC...................................................... 40

2-3-3- كلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY................... 41

4-3- سیستم چشم الكترونیكی Lightbarrir system....................................... 43

5-3- سیستم كنترل Control system............................................................... 48

1-5-3- كی برد (Keyboard)............................................................................ 50

2-5-3- سوئیچ سرویس service switch.......................................................... 51

3-5-3- سوئیچ پایی Foot mat Switch........................................................... 51

4-5-3- سوئیچ دستی Hi- Top.......................................................................... 51

5-5-3-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer      51

6-5-3- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده 1 ثانیه Luggage counter................ 52

6-3- سیستم تسمه نقاله Conveyor system................................................... 52

1-6-3- سیستم تسمه نقاله با موتور تكفاز.......................................................... 52

2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit............... 55

3-6-3- MOTION PICK UP......................................................................... 58

7-3- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X........................... 59

1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY.................................................... 60

2-7-3- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION..................... 61

3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION...................................... 61

4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION..................................... 61

5-7-3- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on.......................... 63

8-3- سیستم تولید تصویر Image generating System................................. 63

1-8-3- خط الكترونیكی line electronics......................................................... 64

2-8-3- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-)................... 67

9-3- پردازش سیگنال خط line signal processing........................................ 67

1-9-3- در وضعیت offset (جبران)،.................................................................. 68

10-3- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs......... 69

11-3- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3.......................... 70

فصل چهارم: نرم افزار......................................................................................... 73

مقدمه: نرم افزار، صفحه كلید (كی برد) Keyboard........................................... 74

1-4- روشن كردن سیستم................................................................................... 77

2-4- پروسة بازرسی........................................................................................... 78

1-2-4- وقفه و تداوم بازرسی............................................................................. 80

2-2-4- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها............................................... 82

3-4- برنامه ریزی سیستم................................................................................... 83

1-3-4- منوی اصلی MAIN MENU............................................................... 84

2-3-4- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU................................... 86

3-3-4- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP............................................ 88

4-3-4- بزرگنمایی ZOOM................................................................................ 89

5-3-4- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING.............. 90

6-3-4- جاروب یا مرور معكوس REVERSE SCANNING....................... 90

4-4- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION....................................... 91

1-4-4- تصویر سیاه و سفید B/ W image....................................................... 92

2-4-4- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد............. 92

3-4-4- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT........................... 93

4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) برای تصاویر رنگی Hi- MAT)    97

5-4-4- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT........................ 98

6-4-4- كنتراست اضافی HIGH........................................................................ 98

7-4-4-تابع CAT................................................................................................ 98

8-4-4- تابع NEG (منفی)................................................................................... 99

9-4-4- تصویر رنگی HI- CAT........................................................................ 99

10-4-4- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT................................ 100

11-4-4- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT................................................ 101

1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION)........................... 101

2-11-4-4- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM................................. 102

فهرست منابع و مأخذ............................................................................................ 103

 

 

 

 

مقدمه

حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. كه در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است كه معمولاً در سطح یك كشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملكت متمركز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مكانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متكی باشد بر این اعتقاد فلسفة محصولات كمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده كه بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امكان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد كرده است در این گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسی قرار گرفته است كه در مبادی فرودگاهی و گمركات و ادارات پست استفاده گردیده است.

فصل 1

تولید اشعه

تولید اشعه

1-1- تولید اشعه X

در سال 1985 هنگامیكه ویلهلم كنراد رونتگن استاد دانشگاه وورتسبورگ مشغول مطالعه در خواص اشعه كاتودیك بود پدیدة تازه ای توجه او را به خود جلب كرد وقتی كه جریان از لوله كروكس می گذشت قطعه پلاتینو سیانور باریم كه در مجاورت آن قرار داشت فلوئور سانس سبز رنگ پیدا كرد و با پوشاندن جدار لوله باز این پدیده مشاهده می گشت.

چون هیچگونه نور مرئی و اشعه كاتودیك به قطعه مزبور نمی رسید رونتگن نتیجه گرفت كه پیدایش فلوئور سانس در اثر تابش اشعة نامرئی كه تا آنموقع شناخته نشده بود و به این جهت آن را اشعه (X-RAY) نامید. رونتگن ضمن آزمایشهای مكرر تعدادی از خواص این اشعه را كشف و نتیجة مطالعات خود را به انجمن پزشكی وورستبورگ به شرح زیر گزارش داد:

1-   اشعه X نامرئی است و به خط مستقیم سیر می كند و در میدان الكتریكی یا مغناطیسی منحرف نمی گردد.

2-   در بعضی اجسام خاصیت فلوئورانس ایجاد می نمایند و صفحه عكاسی را نیز متاثر می سازد.

3-   از اغلب اجسامی كه برای نور مرئی حاجب است عبور می كند و ضمن عبور از هوا یا گاز ها تولید جفت یون می نماید.

بلافاصله پس از كشف اشعه  X بوسیله رونتگن امكان از آن را در پزشكی مطرح گردید و در همان سال مقالات متعددی راجع به موارد استعمال آن در پزشكی انتشار یافت.

مطالعات دربارة خواص اشعه  X بوسیله سایر محققین دنبال شد و ماهیت ارتعاشی آن با تشكیل طیف و سایر خواص نوری به اثبات رسید. بعدها با استفاده از نظریه كوانتای پلانك و تئوری انیشتین، چگونگی تولید و انتشار اشعه  X و تشگیل طیف اتصالی و مختص آن تعبیر و تفسیر گردد.

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار
بررسی لامپ‌های پرقدرت مورد استفاده در رادار

مدار مخابراتی
مدار مخابراتی

پاورپوینت-جوشکاری فراصوتی و ایمنی جوشكاری
پاورپوینت-جوشکاری فراصوتی و ایمنی جوشكاری

دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM
دانلود پاورپوینت مود انتقال آسنکرونasynchronous transmit mode-ATM

طراحی و ساخت كارت صوت ISA
طراحی و ساخت كارت صوت ISA

سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی
سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی

تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در بیمارستان نواب صفوی در شش ماه اول سال 1381
تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در بیمارستان نواب صفوی در شش ماه اول سال 1381

CT های نوری
CT  های نوری

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع
مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغییرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع

خودروهی هیبریدی (Hybrid Vehicles)
خودروهی هیبریدی (Hybrid Vehicles)

نیروگاه گازی
نیروگاه گازی

تحقیق تایمر دیجیتالی
تحقیق تایمر دیجیتالی

پروژه استاتیک
پروژه استاتیک

پشتیبانی الكترونیك ES
پشتیبانی الكترونیك ES

مدولاسیون QAM
مدولاسیون QAM

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا