حق تالیف
تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطعی دارد و سطح سواد مادر نیز در این موفقیت یا شکست بی تأثیر نیست میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش اموزان تأثیر چشمگیری دارد و همچنین در این تحقیق اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی ،
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 265
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46
قیمت: 3,900 تومان
بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطعی دارد و سطح سواد مادر نیز در این موفقیت یا شکست بی تأثیر نیست. میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش اموزان تأثیر چشمگیری دارد و همچنین در این تحقیق اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی ، افت تحصیلی ، مشکلات رفتاری و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مسجّل است و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد . جامعه آماری من در این پژوهش شامل مدارس دخترانه راهنمایی شهرستان مشهد می باشد که سه مدرسه را به روش تصادفی خوشه ای انتخاب کرده و از بین دانش آموزان این مدارس 30 نفر را به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده و تحقیق را روی آنها انجام داده و همچنین از دو پرسشنامه که یکی پرسشنامه معلم و دیگری پرسشنامه دانش آموز است استفاده کرده ام.

و در این پژوهش والدین دانش آموزان از لحاظ سطوح تحصیلی به کمتر از سیکل، سیکل تادیپلم ، دیپلم تا لیسانس و لیسانس و بالاتر تقسیم گردیده اند .

فصل اول:

 مقدمات و کلیات

مقدمه

نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده نیست . تاکنون ضرورت آن مورد تردید قرار نگرفته است. زیرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج در زنها برساند و اگر غلط اند و او را به سقوط کشاند زیرا آدمی در آغاز تولدش فاقد علم و تربیت و کمال است.

تعلیم و تربیت یکی از عناوینی است که در جامعه امروز نقش اساسی دارد و اهمیت و توجه به آن ناشی از ارزشهای فردی و اجتماعی آن در تکوین نظام و جوامع بشری است. جوامع بشری سعی در آن دارد تا با مطالعه و تحقیق یاقته های خود در قالب راه حلهای مناسب و مطلوب ارائه دهند و در جهت پیشبرد و اهداف عالی و غائی بشر گامی بردارند و عوامل و متغیر های گوناگونی را که در جریان تعلیم و تربیت وجود دارد بشناسد. (شکوهی ، 1368، ص 88)

ضرورت تربیت عمومی با توجه به پیشرفت و پیچیده تر شدن زندگی برای مقابله با مسائل روزمره بیش از پیش حساس می شود تا آنجا که رشد سازمانهای تربیتی به عنوان شاخص و معیار تعبیر رشد سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. (معیری، 1375، ص 11)

اهمیت عمده آموزش و پرورش در نقش اجتماعی آن است که در آماده نمودن فرد جهت زندگی در میان انسان ها همت می گمارد. از جمله مسائل که در آموزش و پرورش هر کشور مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار می گیرد مسئله پیشرفت و افت تحصیلی وعوامل شکست وپیروزی دانش آموزان است که با بررسیهایی که از زوایای مختلف انجام می گیرد علل آن راپیدا کرده و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت آن برنامه ریزی می نمایند.

نظریه اهمیت سواد و نقشی که والدین می توانند در پیشرفت دانش آموزان داشته باشند و راهنمای ایشان در مسائل آموزشی باشند اکنون این موضوع مطرح می گردد که آیا تحیلات والدین می تواند بعنوان عامل اثر گذارنده روی پیشرفت تحصیلی فرزندانشان مؤثر باشد.گروهی از صاحب نظران علوم تربیتی معتقدند عامل بیسوادی بعنوان یک مانع بازدارنده در تمام مقوله های اجتماعی  دخیل است و والدین بیسواد معمولاً کمتر به مسأله پیشرفت تحصیلی فرزندان خود فکر می کنند.آنان اغلب به دنبال روال عادی زندگی خود هستند و با اولیای مدرسه همکاری لازم را ندارند بنابراین انگیزه یادگیری و پیشرفت در این قبیل خانواده ها ممکن است کمتر از دانش آموزان دیگر باشد. و فقدان انگیزه مانع پیشرفت تحصیلی خواهد شد.سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده همانند سایر عوامل در پیشرفت تحصیلی به اشکال مختلف یا افت تحصیلی تأثیر دارد. پایین بودن سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده موجب می شود والدین نتوانند دانش آموزان را یاری کنند و همچنین باعث می شود والدین در خانه از روزنامه ، مجلات ... کمتری استفاده کنند و فرزندان چنین خانواده هایی در محدودیت بسر می برند همچنین چنین خانواده هایی نمی توانند نگرش های لازم را به فرزندان خود برای ادامه تحصیلات بدهند. (بیابانگرد ،1375،ص 112)

با عنایت به اهداف تعلیم و تربیت و خصوصاً از دیدگاه اسلام که رسیدن به کمال است و خود نیز دارای هدف نهایی غایی، کلی و اهداف تفصیلی است باید گفت اهداف کلی که در مقایسه با هدف های غایی با عبارات دقیق تری بیان شده اند سیاست های آموزشی را از نزدیک القاء و تعقیب می کنند. باید توجه کرد ویژگی تربیتی باید همچون نهاد اجتماعی در نظر گرفته شود که نه تأثیر فردی بر فرد دیگر بلکه همچون تأثیر نسلی بر نسل دیگر ظاهر شود. (شکوهی ، 1368، ص 115             ص126)

بیان مسأله

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از : بررسی تأثیر میزان سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مدارس شهرستان مشهد است سؤالات مورد بحث در این تحقیق عبارتند از:

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات والدین انها رابطه دارد؟

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات مادر آنها رابطه دارد؟

آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات پدر آنها رابطه دارد؟

آیا افت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد با تحصیلات والدین آنها رابطه دارد؟

آیا سطح سواد پدر بر مشکلات تحصیلی دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد مادر بر مشکلات تحصیلی دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد پدر بر مشکلات رفتاری دانش آموز تأثیر دارد؟

آیا سطح سواد مادر بر مشکلات رفتاری دانش آموز تأثیر دارد؟

 

 

 

اهداف کلی تحقیق

هدف کلی این تحقیق دست یابی به ارتباط و مقایسه تأثیر میزان سطح سواد والدین با ایجاد زمینه‌ای برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اطلاع از اینکه میزان سواد کدامیک از والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندانشان بیشتر است.

 

اهداف جزئی:

بررسی و تعیین تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .

بررسی و تعیین تأثیر سواد پدر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

بررسی و تعیین تأثیر سواد مادر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

بررسی و تعیین تأثیر پدر بر مشکلات تحصیلی دانش آموز.

بررسی و تعیین تأثیر مادر بر مشکلات تحصیلی دانش آموز.

بررسی و تعیین تأثیر سطح سواد پدر بر مشکلات رفتاری دانش آموز.

بررسی و تعیین تأثیر سطح سواد مادر بر مشکلات رفتاری دانش آموزان.

فرضیه تحقیق

فرضیه ذیل در جهت امر تحقیق ارائه شده اند تا مورد سنجش قرار گیرند و صحت و سقم آنان مشخص گردد .

1-      بین سطح سواد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها رابطه وجود دارد.

2-      بین سطح سواد مادر و پیشرفت تحصیلی فرزندان او رابطه وجود دارد.

3-      بین سطح سواد پدر و پیشرفت تحصیلی فرزندان او رابطه وجود دارد.

4-      بین سطح سواد مادر و افت تحصیلی فرزندان او رابطه وجود دارد.

5-      بین سطح سواد پدر و افت تحصیلی فرزندان او رابطه وجود دارد.

6-      ین سطح سواد والدین و میزان مشکلات تحصیلی فرزندان آنها رابطه وجود دارد.

7-      بین سطح سواد والدین و میزان مشکلات رفتاری فرزندان آنها رابطه وجود دارد.

 

متغیرهای تحقیق

1-      متغیر مستقل: سطح سواد والدینف سطح سواد مادر، سطح سواد پدر.

2-      متغیر وابسته: افت تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی ، مشکلات رفتاری، مشکلات تحصیلی .

3-      متغیرهای کنترل: مقطع تحصیلی.

4-      متغیرهای مداخله گر: امکانات آموزشی مدرسه ، روش تدریس معلم، توانایی های ذهنی فراگیران، میزان هوش، میزان آمادگی ، میزان انگیزش یادگیری و وضعیت اقتصادی خانواده و روابط والدین با یکدیگر و فرزندان.

 

 

تعاریف واژه نامه ای و عملیاتی متغیرهای مستقل

سواد : (literacy) : توانایی خواندن، نوشتن ، سطح دقیق این توانایی ها که برای با سواد شناساندن شخص کافی باشد کار مشکلی است (چرانکاری ، 1373، ص 849)

سطح سواد والدین (عملیاتی) : بر اساس تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه به چهار سطح خیلی ضعیف ، ضعیف، خوب و خیلی خوب تقسیم می کنیم به این نحو که مدارک تحصیلی:

کمتر از سیکل خیلی ضعیف

سیکل و کمتر از دیپلم : ضعیف

دیپلم تا لیسانس : خوب

بالاتر از لیسانس: خیلی خوب

سطح بندی می کنیم.

تعاریف واژه نامه ای و عملیاتی متغیرهای وابسته:

پیشرفت تحصیلی (educational – achievement): پیشرفت تحصیلی عبارت است از هر وضعیتی که موجب تحول دانش آموزان شده و آنها را در مراحل مختلف تحصیلی موفق بدارد و نیز ارتقاء سطوح بالتر تحصیلی در رشته های مختلف تحصیلی (طلایی عبدی، 1372، ص 20).

پیشرفت تحصیلی (عملیاتی): پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بر اساس تفاوت معدل نمرات پایانی نوبت اول و دوم را به چهار سطح تقسیم می کنیم به این صورت که چنانچه تفاوت معدل نمرات پایانی نوبت دوم با نوبت اول:

کمتر از 10/0 باشد: خیلی ضعیف

بین 11/0 تا 20/0 باشد: ضعیف

بین 21/0 تا 5/0 باشد: خوب

بالاتر از 51/0 باشد: خیلی خوب

درجه بندی می کنیم.

افت تحصیلی (واژه نامه ای) : به کاهش عملکرد فرد از سطح رضایت بخشی به سطح نامطلوبی گفته می شود (برونو، 1370، ص 140)

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان
پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن
بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی نقش رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه
بررسی نقش رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش
بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان
بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان

عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )
عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی )

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین
اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان
بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار
مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان
بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان

بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی

بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی
بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان
تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

بررسی رابطه سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار
بررسی رابطه سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا