حق تالیف
زمینه و هدف رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف استسه دسته متغیر ماهیتی،سازمانی و فردی برای تاثیر روی رضایت شغلی شناخته شده­اند که از میان متغیرهای سازمانی، ساختار سازمانی و سه بعد اصلی آن یعنی تمرکز،رسمیت و پیچیدگی بر روی رضایت کلی از شغل و ابعاد آن (رضایت از ماهیت کار،سرپرست و ) مورد بررسی قرار گرفته­اندهدف برر
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 952
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
قیمت: 2,900 تومان
تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان

چکیده

زمینه و هدف: رضایت شغلی نشان دهنده نگرش کارکنان نسبت به شغل خود از جنبه های مختلف است.سه دسته متغیر ماهیتی،سازمانی و فردی برای تاثیر روی رضایت شغلی شناخته شده­اند که  از میان  متغیرهای سازمانی، ساختار سازمانی و سه بعد اصلی آن یعنی تمرکز،رسمیت و پیچیدگی بر روی رضایت کلی از شغل و ابعاد آن (رضایت از ماهیت کار،سرپرست و... ) مورد بررسی قرار گرفته­اند.هدف بررسی تأثیر این سه بعد ساختار بر روی رضایت  شغلی کارکنان است.

روش بررسی : این پژوهش،مطالعه ای کاربردی  و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.جامعه آماری شامل 156 نفر از کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بود و برای گرد­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید.پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (90.=α ) تعیین گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 16 و از طریق روش های آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها : یافته های این مطالعه نشان داد که ساختار سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز از رسمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار است و سطح تمرکز آن متوسط می باشد.نتایج نشان داد که متغیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد و همچنین بین متغیرهای تمرکز و پیچیدگی با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداری یافت نشد و معلوم گشت که تنها 32 درصد از رضایت شغلی با سه متغیر ساختاری ما (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) تبیین گردید.

 

 

1- مقدمه                                    

سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل­دهنده­ی آن است. نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهم­ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد نیروی انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است.(هات[1]،2006)

رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است . اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی ، شامل : غیبت ، تعهد سازمانی ، جابجایی شغلی و عملکرد است . با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان ، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم .(اسمیت[2]،1992)  رضایت شغلی برای مدت طولانی یک موضوع مهم در تحقیقات سازمان بوده است. (هووپک[3]، 1935) به طوری که  بررسی­ها در این زمینه نشان می­دهد که از سال 1976 به بعد در این مورد بیش از 3000 مطالعه انجام شده است( ا صل سلیمانی و دیگران،1386).رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه­های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدرشناسی و ... تأکید می­کند (جکسون[4]  و کوور[5] ،2002 ؛ لئو [6]ودیگران،2005). برپایه­ی فراتحلیل 44 پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه­های تهران با موضوع رضایت شغلی نتیجه گرفته شد که در مطالعات رضایت شغلی می­توان 3 گروه متغیر را تشخیص داد، گروه متغیرهای ماهیتی، سازمانی و فردی ( ازکیا و توکلی ، 1385). ابعاد سازمانی مورد مطالعه در رضایت شغلی به ویژگی­های محیط کار و زمان انجام تحقیق بستگی دارند.

بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشت­های شغلی افراد است و نمی­توان بطور مطلق و مستقل درباره­ی آن اظهارنظر کرد.اصولاٌ عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر می­گذارند مانند همکاران،شرایط اقتصادی، ساختارسازمانی،فقدان تلاش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی(فقهی فرهمند،1381).بنابراین  یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است.  در این مطالعه ما روی ابعاد سازمانی رضایت شغلی و رابطه آن با ساختار سازمان (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) تمرکز داریم؛ که اغلب در مطالعات تاکنون این متغیرهای اثرگذار روی رضایت شغلی مورد توجه قرار نگرفته­اند (آننیک ویلم[7] و دیگران، 2007).

 

2- ادبیات پژوهش

1-2- ساختار سازمانی وابعاد آن

ساختار سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل ، سیستم ها وفرایندهای عملیاتی وافراد و گروه­هایی است که برای نیل به هدف تلاش می­کنند (جیمز[8]،1998) ساختار یك ‌‌‌سازمان را ‌‌می‌توان‌مجموعه راه­هایی‌دانست‌كه‌طی آن­ها ‌فعالیت­های سازمان‌ به‌ وظیفه‌های‌ شناخته ‌شده ‌تقسیم‌‌ و میان ‌این وظیفه‌ها ‌هماهنگی ‌تأمین می‌شود.(مینتز برگ،1388)بنابراین ساختار سازمانی روابط در سازمان وهمچنین جایگاه افراد در سازمان و حدود و دامنه اختیارات آنها رامشخص می­کند.

در تعیین ابعاد ساختاری سازمان،عوامل زیادی را بر شمرده اند از جمله این عوامل می توان به اجزای اداری،استقلال،تمرکز،پیچیدگی،تفویض اختیار،رسمیت،ترکیب،حرفه­گرایی ،حیطه کنترل،تخصص­گرایی،استاندارد کردن  و حیطه عمودی اشاره کرد(رابینز[9]،1388).که اکثر نظریه پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد تمرکز،رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند .(فری و اسلوکام [10]  ) که این ابعاد هنوز هم بطور متعدد در تحیقیقات سازمان استفاده می­شوند.(آرجریس[11]،1995) دانشگاه ها در هر یک از این ابعاد می توانند متفاوت باشند. حال بطور مختصر به این ابعاد اشاره می کنیم :

پیچیدگی[12] به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می­کند و به سه دسته تقسیم می­شود؛ تفکیک افقی که به میزان تفکیک بین واحدهای سازمانی بر اساس موقعیت سازمان، ماهیت و وظایف آن­ها و میزان تحصیلات و آموزش های که فرا گرفته­اند اشاره می­نماید . مهمترین شاهدی که دلالت بر تفکیک افقی درون سازمانی دارد، تخصص­گرایی و بخش­بندی درون سازمانی است. تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع ساختارسازمانی اشاره دارد. با افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی تفکیک عمودی سازمان افرایش یافته و پیچیدگی سازمان بیشتر می­شود و تفکیک جغرافیایی به میزان پراکندگی ادارات،کارخانجات و افراد سازمان بر اساس مناطق جغرافیایی اشاره دارد (رابینز،1388)

رسمیت[13] یعنی حدی که یک سازمان برای جهت­دهی رفتار کارکنانش،به قوانین،مقررات و رویه­ها متکی است و میزان یا حدی است که مشاغل سازمانی استاندارد شده­اند؛اگر شغل از میزان رسمیت بالایی برخوردار باشد متصدی آن، برای انجام دادن فعالیت­های مربوط به آن شغل و این­که چه موقعی باید انجام شود و چگونه باید انجام گردد از حداقل آزادی برخوردار است(رابینز،1388 ). رسمیت محدود به تعیین اینکه وظیفه هر کس چیه؟،و چگونه باید آنرا انجام دهد نمی­باشد،اما بصورت گسترده تر می تواند،انواع رفتار در سازمان مانند کدگذاری لباس ها، ساعات کاری، استفاده از تجهیزات اداری و یا استفاده از اینترنت را مشخص می کند(آننک ویلم و دیگران،2005)

تمرکز [14]سازمانی به این معنا است که مرکز ثقل تصمیم­گیری  در راس سلسله مراتب سازمانی قرار داشته باشد یا به­عبارتی اختیار تصمیم گیری در سازمان،محدود به راس سازمان بوده و تمامی یا حداقل  اکثریت تصمیمات  سازمان توسط  مدیران ارشد اتخاذ شده و به سطوح سازمان و قاعده هرم سازمانی جریان می یابد و بطورکلی هنگامی­که تصمیم­ها در سطح بالای سازمانی گرفته شود ،آن سازمان را متمرکز گویند


جهت دریافت فایل تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS

پرت در برنامه ریزی و مدیریت
پرت در برنامه ریزی و مدیریت

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی
پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی

پروژه اتوماسیون اداری
پروژه اتوماسیون اداری

پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها
پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه
مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان
دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان
تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت

نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا
نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا

پاورپوینت 5s
پاورپوینت 5s

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

پاورپوینت بازاریابی بین المللی و تاثیر عوامل محیطی بر آن
پاورپوینت بازاریابی بین المللی و تاثیر عوامل محیطی بر آن

دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری
دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا