حق تالیف
چكیده موضوع این پژوهش بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385 و عوامل مؤثر بر آن می‌باشد جامعه آماری پژوهش زنان بالای 15 سال مناطق 12 گانه شهر مشهد بودهاست تعداد نمونه این پژوهش 360 نفر به دست آمد و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد احساس امنیت به معنای آرامش روحی و روانی در برابر خطرات و حوادثی است كه در زندگی ر
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 227
فرمت فایل doc
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
قیمت: 3,900 تومان
بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86- 1385 و عوامل مؤثر بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 2106
کاربر

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86- 1385 و عوامل مؤثر بر آن

چكیده

موضوع این پژوهش بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385 و عوامل مؤثر بر آن می‌باشد. جامعه آماری پژوهش زنان بالای 15 سال مناطق 12 گانه شهر مشهد بودهاست. تعداد نمونه این پژوهش 360 نفر به دست آمد و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد. احساس امنیت به معنای آرامش روحی و روانی در برابر خطرات و حوادثی است كه در زندگی روزمره فرد را تهدید می‌كند. در این پژوهش میانگین احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در یك طیف 5 قسمتی از یك تا پنج، 60/2 بوده است كه از متوسط به پایین می‌باشد. در بررسی عوامل مؤثر در تحلیل رگرسیون چند متغیری مهم‌ترین عوامل مؤثر به  ترتیب اهمیت عبارت بودند از: «استفاده از وسایل ارتباط جمعی» با ضریب بتای 346/0، «نگرش به حجاب» با بتای36/0، «طراحی شهری» با ضریب بتای  298/0، و «تصور فرد از خود» با بتای 181/0 دارای تاثیر مثبت بوده اند و متغیر ‌‌های «خانه‌دار بودن» با ضریب بتای 125/0-  و «حمایت اجتماعی» با ضریب بتای 123/0 دارای رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده اند.  این عوامل توانستند 54/0 واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین كنند.

مقدمه

ارتباط و كنش متقابلی كه انسان‌ها در یك زیست جمعی دارند به طور كلی در چهار حوزه اصلی زندگی صورت می‌گیرد كه ایجاد و تداوم این‌ها زندگی بشری را می‌سازد؛ در اقتصاد، منابع مادی و زیستی و نحوه تولید آن‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی؛ در اجتماع، عناصر اجتماعی و شیوه‌های استمرار آن برای ادامه زندگی اشتراكی؛ در سیاست، واحد‌ها و عناصر دولتی و نظامی برای ایجاد نظم، دفاع، امنیت و كنترل جامعه؛ در فرهنگ، عناصر فرهنگی و ارزشی و چگونگی تعریف پدیده‌های اجتماعی و ارزیابی آن‌ها برای حفظ، تقویت و تداوم باورها، زندگی انسان‌ها را تحت شعاع خود گرفته است. به طور كلی می‌توان گفت كه انسان برای رهایی از تنهایی، ترس و دلهره و رسیدن به آسایش و امنیت، زندگی جمعی و الزامات آن را (تعامل در چهار حوزه) انتخاب نموده است. بدون شك احساس امنیت مقدمه لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی  است و دولت‌‌‌های وقت و امكانات وسیعی را برای تأمین آن مصرف می‌كنند. مقوله احساس امنیت به مثابه یك آرمان و واقعیت به عنوان یكی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت ره‌آورد مجموعه‌ای از تعاملات و نیز تعاون و سازگاری بین اجزاء مختلف نظام اجتماعی می‌باشد. امروزه كه زنان همپای مردان به كار و فعالیت می‌پردازند و شاید بیشترین وقت خود را در خارج از خانه می‌گذرانند، در نتیجه امكان اینكه با آسیب‌های اجتماعی روبرو شوند افزایش یافته است. امروزه هر چند داشتن امنیت اجتماعی به زنان محدود نمی‌شود و مردان نیز باید این حق را داشته باشند كه در رفاه و آسایش به امور روزمره خود بپردازند، اما امنیت زنان بیشتر مورد تهدید قرار می‌گیرد تا مردان. لذا توجه به احساس امنیت زنان روز به روز بیشتر احساس می‌شود. احساس ناامنی زنان معمولاً در شهرهای بزرگ كه شبكه تعاملات اجتماعی گسترده‌تر است بیشتر محسوس می‌باشد تا شهرهای كوچك‌تر كه بافت‌های سنتی و هنجارهای اجتماعی محدودیت كافی را برای مقابله با ناامنی ایجاد می‌نمایند. در چنین شرایطی و با توجه به اینكه شهر مشهد نیز یكی از شهرهای بزرگ كشور می‌باشد می‌توان گفت كه تأمین امنیت زنان می‌تواند به عنوان یك مسأله اجتماعی مطرح باشد كه نیاز به بررسی میدانی دارد.

 بیان مسئله

همان‌گونه كه بیان كردیم موضوع رساله حاضر به بررسی وضعیت احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد می‌پردازد. امنیت اجتماعی به قلمروهایی از حریم افراد مربوط می‌شود كه در ارتباط با دیگر افراد جامعه، سازمان‌ها و دولت می‌باشد. اكثر افراد جامعه به طور مستمر و در طول زندگی روزمره با این قلمرو‌ها روبه رو می‌شوند و زندگی آن‌ها مستلزم ارتباط در این قلمروهاست. همه جوامع یك‌سری نیازهای اساسی دارند كه معمولاً مشترك است. مانند غذا، خوراك، امنیت، عشق و ... مسلم است كه امنیت اجتماعی هر جامعه یكی از نیازهای اساسی می‌باشد. امنیت در مفهوم عینی آن اندازه‌گیری فقدان و تهدید علیه ارزش‌ها است، در مفهوم ذهنی آن فقدان احساس ترس از اینكه چنین ارزش‌هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت(مولر، 2000: 1)[1]. امنیت اجتماعی توانایی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگی‌های اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی است. عدم امنیت اجتماعی زمانی مطرح می‌شود كه جوامع احساس می‌كنند هویت‌شان در خطر است. در یك پیمایش ملی نتایج احساس امنیت اجتماعی برای كل كشور نشان می‌دهد كه 52٪ افراد دارای احساس امنیت اجتماعی زیاد، 27٪ متوسط و 21٪ دارای بی‌امنیتی اجتماعی هستند. این میزان برای استان خراسان بدینگونه است که 6/43٪ افراد دارای احساس امنیت اجتماعی زیاد،  2/32٪ امنیت متوسط و 2/24٪ احساس بی‌امنیتی اجتماعی می‌كنند. ملاحظه می‌شود كه این كمتر از میانگین احساس امنیت اجتماعی كل كشور است. هم چنین یكی دیگر از نتایج این تحقیق این است كه 21٪ افراد احساس ناامنی را كم اهمیت و حدود نیمی (56٪) احساس امنیت را مشكل اصلی تلقی می‌نمایند (عظیمی هاشمی، 1384: 190) لذا می‌توان گفت كه مسأله احساس امنیت برای شهروندان مشهد (به ویژه زنان) باید از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد و نیاز به بررسی‌های بیشتر در این زمینه وجود دارد.

در این تحقیق تلاش می شود که عوامل مؤثر بر تأمین امنیتی اجتماعی زنان و فقدان این عوامل باعث کاهش و یا عدم امنیت اجتماعی زنان، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

زنان نیمی از استعداد‌ها و نیروی بالقوه جامعه  می‌باشند و نبود آن‌ها در موقعیت‌های كلیدی، برای جامعه یك فقدان تأسف‌بار است. مسائل زنان باید در بحث‌های روزمره و تصمیم‌گیری‌های فنی مطرح شود و به همین منظور بایستی برابری فرصت در آموزش و تحقیق، در محیط كار و در همه مشاغل مربوط به شهر و برنامه‌ریزی، فضای شهری، مسكن، تحرك و تردد امنیت فراهم گردد (زنجانی‌زاده، 1380: 607).

امنیت اجتماعی و تحرك، عناصر كلیدی برای تغییرات به شمار می‌آیند. هر زن به ویژه زنان تنها یا فقیر می‌بایست به وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشند تا به راحتی و آزادانه جابه جا شوند و از مواهب زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در شهر بهره‌مند گردند. زنان همانند مردان در شهر دارای حقوق می‌باشند و امنیت در شب و روز وقتی كاملاً تضمین می‌شود كه دیدگاه زنان مورد توجه قرار گیرد زیرا به هنگام خشونت و پرخاشگری، آن‌ها هدف اولیه هستند و به همین منظور برنامه‌ریزی شهری باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. یك شهر امن امكان تحرك برای همه به ویژه برای زنان را فراهم می‌آورد و احساس امنیت در انسجام اجتماعی سهم بزرگی دارد (همان: 608).

امروزه، افراد جامعه خصوصاً در شهرهای بزرگ در معرض بی‌هنجاری، جرم، جنایت، فحشا، فقر، تضاد ارزشی، آوارگی، بی‌هویتی، یأس، پوچ‌گرایی و خودخواهی هستند. باید دید كه در این فضای ناامن اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی چگونه فراهم می‌گردد. به نظر می‌رسد در كنار دولت، گروه‌های خودیاری، هویت‌های گوناگون، خرده فرهنگ‌ها، افكار سنتی و … با تعریف و باز تعریف می‌توانند امنیت اجتماعی را برای خودشان فراهم كنند. شهر مشهد نیز یكی از نمونه‌هایی است كه می‌توان مسأله احساس امنیت اجتماعی را در آن مورد بررسی قرار داد. در شهری مانند مشهد كه مفاهیم سنتی مورد بازبینی قرار گرفته است و خرده فرهنگ‌های مختلف از طریق مهاجرت به این شهر وارد شده‌اند، باعث شده زنان تا حدودی مردسالاری را مورد چالش قرار دهند، یعنی دولت به تنهایی نمی‌تواند امنیت اجتماعی را برای جامعه فراهم نماید، به عبارت دیگر دولت با یك نظم هنجارمند بوروكراتیك امنیت اجتماعی را تأمین نمی‌كند، بلكه جامعه و گروه‌های مختلف اجتماعی می‌توانند تا حدودی امنیت اجتماعی را برای خودشان تعریف و تأمین كنند. از طرف دیگر شهر مشهد یكی از شهرهای مذهبی بزرگ است كه هر ساله پذیرای هزاران مسافر و زایر است. داشتن آرامش و احساس امنیت خواسته تمام مسافران این شهر است لذا تا زمانی كه خود شهروندان این شهر احساس امنیت نكنند، ایجاد امنیت برای مسافران نیز با مشكل مواجه خواهد شد. لذا پرداختن به احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد می‌تواند راهگشای یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد امنیت در جامعه باشد.

هدف كلی: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد به عنوان متغیر وابسته تحقیق می‌باشد.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد و شناسایی میزان اهمیت هر كدام از عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان به عنوان متغیر‌‌های مستقل و در نهایت ارایه راهكار‌ها و پیشنهادات برای افزایش میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد، اهداف این تحقیق را تشکیل می دهند.


جهت دریافت فایل بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86- 1385 و عوامل مؤثر بر آن لطفا آن را خریداری نمایید

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی
بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی

عوامل موثر بر کاهش جمعیت
عوامل موثر بر کاهش جمعیت

تأثیرات مثبت توسعه توریسم ( گردشگری ) در ایران از نظر روابط بین الملل
تأثیرات مثبت توسعه توریسم ( گردشگری ) در ایران  از نظر روابط بین الملل

نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر
نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر

بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان
بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز
رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد  تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز

بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال

تقویت دینی در نوجوانان
تقویت دینی در نوجوانان

بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بیکاری
بیکاری

بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران
بررسی وضعیت بانكهای خصوصی در ایران

نقش خانواده در جامعه امروزی
نقش خانواده در جامعه امروزی

بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در كودكان
بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در كودكان

بررسی و مقایسه امکانات رسانه ای در آموزش و تربیت آموزشی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه و دخترانه (چاهورز)
بررسی و مقایسه امکانات رسانه ای در آموزش و تربیت آموزشی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه و دخترانه (چاهورز)

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا