حق تالیف
امروزه آموزش، نقش مهمی در بهبود سازمان ها و رفع نیازهای فردی و سازمانی دارد و محور اساسی در بهسازی منابع انسانی است؛ علی رغم نقش و جایگاه آموزش، دلایل زیادی وجود دارد كه بسیاری از دوره های آموزشی، بهره وری لازم را به همراه ندارد چنین وضعیتی ممكن است، متأثر از عوامل و شرایط متفاوتی باشد، كه یكی از این عوامل، نیازسنجی آموزش است، زیرا نیازسنجی یكی از
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 255
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18
قیمت: 2,000 تومان
نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا

فروشنده فایل

کد کاربری 2036
کاربر

نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا

مشخصات مجری و همكاران طرح:

امروزه آموزش، نقش مهمی در بهبود سازمان ها و رفع نیازهای فردی و سازمانی دارد و محور اساسی در بهسازی منابع انسانی است؛ علی رغم نقش و جایگاه آموزش، دلایل زیادی وجود دارد كه بسیاری از دوره های آموزشی، بهره وری لازم را به همراه ندارد. چنین وضعیتی ممكن است، متأثر از عوامل و شرایط متفاوتی باشد، كه یكی از این عوامل، نیازسنجی آموزش است، زیرا نیازسنجی یكی از مؤلفه های مهم بهره وری در آموزش است. بنابراین، ورود افراد جدیدالورود در نیروی مقاومت، تغییرات شرایط سازمانی سپاه، روشهای نوین و توسعه فن آوری در سازمان؛ تغییرات و تحولات در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و … نیازهای آموزشی گوناگونی را ایجاد می كند. كه شناخت این نیازها و برنامه ریزی برای رفع آن در طراحی آموزشی بسیار ضروری است كه این امكان از طریق نیازسنجی آموزشی برای برنامه ریزان آموزشی فراهم خواهد شد.

از این رو نیازسنجی آموزشی جهت طراحی دوره های آموزشی و به منظور تغییر رفتار، و افزایش مهارت فراگیران در نمسا حائز توجه است ، تا با اجرای درست نیازسنجی آموزشی بستر مناسبی برای اثربخشی در آموزش پایوران نمسا فراهم گردد.

با عنایت به این ضرورت و اهمیت، در تحقیق حاضر سعی بر آن خواهد بود تا با بررسی و شناسائی نیازهای آموزشی كاركنان نیروی مقاومت بسیج و براساس الگوی مناسب ، عملیات نیازسجی آموزشی برای كلیه مشاغل كاركنان نمسا اقدام گردد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

در هر سازمان، نیروی انسانی از ارزشمندترین سرمایه های آن سازمان محسوب می شود كه استفاده صحیح از این سرمایه، دست یابی به هدف های سازمانی را آسان نموده و باعث رشد و توسعه سازمان و كاركنان خواهد شد.

از جمله عوامل بسیار مهم كه در رشد و توسعه سازمان و كاركنان مؤثر است، آموزش و بهسازی منابع انسانی است.

از این رو؛ هر چقدر متون آموزش و برنامه های آموزشی به واقعیت و نیازهای سازمان نزدیك تر باشد، سازمان و كاركنان از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد. بنابراین برای برآورده شدن نیازهای اساسی سازمان، پرداختن اصولی و عملی به نیازسنجی آموزش از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد كه به نوبه خود از مراحل مهم برنامه ریزی آموزشی محسوب می گردد، ضمنا محدودیت منابع مادی، كالبدی و انسانی در نیروی مقاومت بسیج سپاه از یك سو و تحولات جامعه؛ دگرگونی در رویه ها؛ روش ها، قوانین و مقررات و سایر نرم افزارهای مورد عمل پایوران در نمسا از سوی دیگر بر این ضرورت و اهمیت افزوده و ایجاب نموده است تا آموزش پایوران براساس نیازهای واقعی و عینی و مهارتهای شغلی آنان استوار باشد تا از این طریق ، از هدر رفتن منابع مختلف جلوگیری به عمل آید و بهره وری در آموزش افزایش یابد.

بر این اساس؛ با توجه به ضرورت و اهمیت نیازسنجی آموزش، ضرورت انجام نیازسنجی آموزش مبتنی بر اصول علمی در نیروی مقاومت بسیج به چشم می خورد كه از جمله موارد كاربرد این تحقیق به شرح ذیل بیان می گردد.

 • جلوگیری از اتلاف منابع در فرماندهی آموزش نمسا.
 • شناسائی مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز در پایوران.
 • بهره گیری از نیازسنجی دقیق در فرآیند آموزش و برنامه درسی.
 • تطبیق نیازهای آموزشی پایوران با مهارتهای مورد نیاز در سازمان.
 • استفاده از مبانی علمی در عرصه نیازسنجی و افزایش بهره وری در آموزش پایوران نمسا.

اهداف تحقیق:

 • تهیه الگوی مناسب برای نیازسنجی دوره های آموزشی پایوران
 • احصاء نیازهای آموزشی پایوران نمسا.
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی پایوران در نمسا.
 • تعیین و تدوین نیازهای آموزشی پایوران نمسا.

سئوالات تحقیق:

 • مناسب ترین الگوی نیازسنجی آموزشی پایوران نمسا كدام است؟
 • نیازهای آموزشی پایوران در نمسا چیست؟
 • اولویت های نیازهای آموزشی در نمسا به چه ترتیبی می باشد؟

بررسی تحقیقات پیشین:

مطالعاتی در مورد بررسی نیازهای آموزشی كاركنان در سطح ملی و بین المللی انجام پذیرفته است ولی با بررسی مراكز تحقیقاتی سپاه و نیروهای مسلح مطالعه ای تحت عنوان این پژوهش تا كنون انجام نشده است. بنابراین پژوهش هایی كه مرتبط با عنوان پژوهشی ما می باشند به شرح ذیل ارائه می شود.

الف- پژوهش های انجام شده در كشور:

از جمله پژوهش هایی كه با موضوع فوق مرتبط است، پژوهشی است با عنوان، بررسی نیازهای آموزشی پنج سال آینده كاركنان صنعت نفت كه توسط آقای مهدی رشیدی در سال 1378 صورت گرفت. محقق در این تحقیق با بهره گیری از روش دلفی نزدیك به 300 عنوان دوره آموزشی كه نیازهای اصلی آموزش كاركنان را نشان می دهد، شناسایی و اولویت بندی كرده است. هم چنین پژوهش دیگری با عنوان نیازسنجی آموزشی مدیران صدا و سیما می باشد كه در سال 1379 در سازمان صدا و سیما توسط آقای داود معصومی انجام شده است كه هدف پژوهش تشخیص كمبودها و نیازهای آموزشی مدیران، اولویت بندی نیازهای آموزشی است كه در این پژوهش، از دور روش تجزیه و تحلیل خطا و روش دلفی استفاده شد.

و...

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS
سیستم های پشتیبانی مدیریت ارشد ESS

پرت در برنامه ریزی و مدیریت
پرت در برنامه ریزی و مدیریت

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی
پاورپوینت مدیریت استراتژیک - سازمان های مجازی

پروژه اتوماسیون اداری
پروژه اتوماسیون اداری

پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها
پاورپوینت-اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان
تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان

مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه
مدیریت منابع انسانی در سازمان های تحقیق و توسعه

دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان
دانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان
تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی سازمان

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت

پاورپوینت 5s
پاورپوینت 5s

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

پاورپوینت بازاریابی بین المللی و تاثیر عوامل محیطی بر آن
پاورپوینت بازاریابی بین المللی و تاثیر عوامل محیطی بر آن

دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری
دانلود پاورپوینت گروه ها و تیم های كاری

پشتیبانی از تمامی بانک ها-مارکت فایل

بالا